Google překladač: English Deutsch

Hydropol ® je pevně vložené zařízení do vlhkého objektu, které řeší jeho odvlhčení komplexní sanace vlhkého zdiva.
Funkce Hydropolu: v přístroji pro odvlhčování zdiva napojeném na proudovou síť se generují magnetické pulsy,
magnetické pulsy indukují vznik elektromagnetického pole ve vlhkém zdivu, jehož frekvence se blíží vlastní frekvenci kmitání molekulových svazků vody ve zdivu, trvalým působením specifického elektromagnetického pole se poruší

phydro.jpg

elektrochemická a elektrostatická rovnováha vzlínajícího systému tak, že dochází k rozpadu molekulových svazků vody ve zdivu vázaných pouze slabými silami a tím vzniklé nabité molekulové podsvazky s ionty tj. vlhkost putují za pomoci gravitace zpět k zemině,
zdivo je při stálém působení systému Hydropol ® trvale chráněno proti vzlínající vlhkosti
Uvedená technologie zabezpečuje nejen odvlhčení, ale ve značné míře i odsolení zdiva.
Záruka za funkci a kvalitu zařízení Hydropol ® 10 let
Životnost systému Hydropol ® je téměř neohraničena.
www.hydropol-cz.com