Google překladač: English Deutsch

Společnost Honeywell udělila Vlastimilu Havránkovi, profesoru Klvaňova gymnázia v Kyjově a Svatoboru Syslovi z Gymnázia Křenová v Brně, stipendium v rámci programu Učitelé ve Vesmírné akademii Honeywell pro pobyt ve Vesmírném a raketovém středisku v Hunstville v Alabamě. Vlastimil Havránek a Svatobor Sysel již odcestovali – spolu s dalšími čtyřmi učiteli z ČR do Spojených států a stráví v Alabamě celý tento týden.

vesmir.jpg

Oba profesoři z Jihomoravského kraje se v USA připojili ke skupině 144 vybraných učitelů přírodních věd a matematiky ze sedmnácti zemí a dvaatřiceti států USA, kteří vedle účasti na výcviku podobném výcviku kosmonautů projdou i komplexním intenzivním kurzem o vědě a výzkumu vesmíru. Prestižní stipendium bylo všem šesti učitelům uděleno po přísném výběru, do kterého se přihlásilo více než pět set učitelů z celého světa.
V rámci programu se učitelé zapojí do celé řady jedinečných a náročných činností včetně 40 hodin teoretické, laboratorní i praktické výuky a budou mít rovněž neopakovatelnou možnost zúčastnit se různých cvičení z výcviku kosmonautů, jako je například proudová simulace, vesmírné mise, výcvik pro přežití na souši i ve vodě a špičkové programy dynamiky letu. Stipendium Honeywell pokrývá veškeré náklady spojené s pětidenní výukou, zpáteční letenku, stravu, ubytování a materiály k programu.
„Společnost Honeywell se dlouhodobě zaměřuje na otázku vzdělávání v oblasti přírodních věd a matematiky a snaží se podporovat učitele, aby inspirovali další generace k volbě kariéry v oblasti vědy, techniky nebo matematiky,“ uvedl Jaroslav Doležal, nejvyšší představitel společnosti Honeywell pro Českou republiku. „Jsme velmi proto rádi, že se podařilo do USA vyslat celkem šest učitelů z ČR – včetně dvou z Jihomoravského kraje.“