Google překladač: English Deutsch

První duben letošního roku znamenal pro trutnovské podnikatelské prostředí změnu. Společnost KASPER KOVO rozšířila své působení, a na základě dohody se společností Dukla Trutnov přebírá areál v Trutnově - Poříčí a její některé obchodní aktivity.
„Dukla se rozhodla uzavřít s námi dohodu o spolupráci. Jejím výsledkem je převzetí všech jejích aktivit v oblasti projektování, konstrukce a výroby sortimentu z oblasti energetiky, úpraven vod a tlakových nádob, včetně nádob na stlačený vzduch. Díky tomuto kroku můžeme dokončit a rozvíjet všechny rozpracované zakázky Dukly a vyhovět všem požadavkům klientů,“ uvedl Rudolf Kasper, jednatel společnosti KASPER KOVO.

S prvním dubnem přešli do holdingu KASPER i stávající zaměstnanci Dukly. „Chceme dostát všem našim závazkům a zároveň být korektní k našim pracovníkům. Proto od 1. dubna přešli všichni naši zaměstnanci pod společnost KASPER KOVO. „Jsem přesvědčen, že se jedná o smysluplné řešení jak po stránce obchodní, tak i personální,“ sdělil výkonný ředitel Dukla Trutnov Ladislav Malý.
Nově vzniklá KASPER KOVO s.r.o., provozovna AQUA-STEEL se soustředí na oblast dodávek technologií úpraven vod pro energetické zdroje, chemické a průmyslové provozy, dále pak na konstrukci a výrobu tlakových a netlakových nádob až do velikosti 150 000 litrů.
Klienti firmy Dukla se mohou s dotazy obracet na stávající telefonické kontakty i po 1. dubnu 2011, e-mailové adresy zůstávají v platnosti do 30. září letošního roku.