Google překladač: English Deutsch
zájem o cihelné bloky HELUZ FAMILY stoupá

Velký zájem o broušené cihelné bloky HELUZ FAMILY určené k výstavbě nízkoenergetických a pasivních domů ve druhém pololetí loňského roku přiměl společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. ztrojnásobit jejich výrobu. Za rok 2010 se těchto broušených cihel s nejlepšími tepelněizolačními parametry na českém a slovenském trhu prodalo více než na 1 000 rodinných domů, v roce 2011 pak společnost HELUZ očekává další nárůst poptávky a již tomu přizpůsobuje výrobní kapacity.

„Během roku 2010 jsme zaznamenali opravdu velký zájem o tento produkt. Poptávka značně převyšovala nabídku a čekací lhůty na dodání byly delší než jeden měsíc. Proto jsme postupně navýšili výrobu až na trojnásobek,“ vysvětluje Ing. Jan Krampl, obchodní ředitel společnosti HELUZ. Velký zájem o cihelné bloky HELUZ FAMILY potvrdili i návštěvníci na pražském veletrhu FOR ARCH, kde společnost HELUZ demonstrovala rozdíly mezi broušenými cihlami HELUZ PLUS , HELUZ THERMO STI a HELUZ FAMILY pro obvodové zdivo šířky 440 mm.

Broušené cihelné bloky s označením FAMILY uvedla společnost HELUZ na trh v polovině roku 2009. Jejich předchůdcem jsou cihelné bloky s označením STI a THERMO STI, které přišly na trh v roce 2003 a které bez zateplení splňují požadavky na obvodovou konstrukci energeticky úsporných a nízkoenergetických domů. Od prvních cihel spojovaných na pero a drážku, dříve označených P+D (nyní PLUS), které společnost HELUZ vyrábí od roku 1995, se bloky STI odlišují nižší objemovou hmotností a větším počtem řad otvorů. Díky dalšímu vylehčení cihelného střepu, novému tvaru per a drážek a zvýšení počtu řad otvorů (cihelný blok FAMILY šířky 440 mm má již 41 řad) se podařilo u cihel HELUZ FAMILY dosáhnout zvýšení tepelněizolačních parametrů o více než 20 % v porovnání s cihlami STI.

Sortiment cihel FAMILY v současné době zahrnuje bloky o šířce 50, 44 a 38 cm. Broušené cihly FAMILY splňují požadavky pro nízkoenergetické stavění již při šířce 380 mm. Zdivo z těchto bloků s venkovní tepelněizolační omítkou dosahuje hodnoty součinitele prostupu tepla U = 0,21 W/m2K. Jednovrstvé obvodové zdivo z cihel HELUZ FAMILY šířky 440 mm dosahuje hodnoty součinitele prostupu tepla U = 0,17 W/m2K. Zdivo z bloků FAMILY šířky 500 mm má pak stejné tepelněizolační vlastnosti jako 4,5 m tlustá zeď z klasických plných cihel nebo 25 cm polystyrénu. Součinitel prostupu tepla zdiva s venkovní tepelněizolační omítkou je 0,15 W/m2K a splňuje požadavky i pro pasivní domy.

Technické parametry cihel HELUZ

HELUZ FAMILY 50 broušená HELUZ FAMILY 44 broušená
Rozměry: 247 × 500 × 249 mm 247 × 440 × 249 mm
Objemová hmotnost: 640 kg/m3 640 kg/m3
Hmotnost průměrná inf.: 19,6 kg 17,0 kg
Pevnost v tlaku: 8 MPa 8 MPa
Počet řad otvorů: 47 41
Podíl vylehčení otvory inf. 57 % 57 %
Tepelná vodivost: λu = 0,085 W/mK λu = 0,085 W/mK
Součinitel prostupu tepla U*: 0,15 W/m2K 0,17 W/m2K
Tepelný odpor R*: 6,46 m2K/W 5,56 m2K/W
* hodnoty při praktické vlhkosti s vnější tepelněizolační omítkou o tl. 30 mm (λ ≤ 0,10 W/mK)


HELUZ THERMO STI 44 broušená HELUZ PLUS 44broušená
Rozměry: 247 × 440 × 249 mm 247 × 440 × 249 mm
Objemová hmotnost: 580 kg/m3 600 kg/m3
Hmotnost průměrná inf.: 15,7 kg 16,2 kg
Pevnost v tlaku: 8 MPa 10 MPa
Počet řad otvorů: 33 29
Podíl vylehčení otvory inf. 60 % 60 %
Tepelná vodivost: λu = 0,105 W/mK λu = 0,130 W/mK
Součinitel prostupu tepla U*: 0,21 W/m2K 0,26 W/m2K
Tepelný odpor R*: 4,59 m2K/W 3,67 m2K/W
* hodnoty při praktické vlhkosti s vnější tepelněizolační omítkou o tl. 30 mm (λ ≤ 0,15 W/mK)