Google překladač: English Deutsch

Společnost Protronix, přední výrobce elektroniky a zabezpečovacích systémů, představuje tři nové výrobkové řady GSM zabezpečovacích zařízení. MotoDog pro zabezpečení motocyklů, AutoDog pro zabezpečení automobilů a jejich nákladů proti krádeži a HouseDog pro střežení a ovládání budov. Protronix přichází s novými názvy a logy pro jednotlivé výrobky a řady, ale i s obměnou loga korporátního. „Z důvodu

Protronix_autodog.jpg

zpřehlednění našeho sortimentu a lepší orientaci pro zákazníky, jsme se rozhodli pro rebranding našich produktů a jejich rozdělení do tří výrobkových řad,“ říká Ing. Miloš Žáček, jednatel společnosti Protronix. „Věříme, že změna bude kladně vnímána našimi zákazníky i širokou veřejností. Pro snadnější odlišení nových produktů na trhu jsme zvolili názvy, které evokují bezpečnost a účel použití. Spojením našich výrobků se psem jako ochranářem a nejlepším přítelem člověka chceme koncového spotřebitele upozornit na výjimečné vlastnosti našich produktů,“ upřesňuje Miloš Žáček.

MotoDog GSM Alarm – elektronický zabezpečovací systém pro motocykly. MotoDog pracuje na bázi inteligentního GSM pageru, který v případě potřeby zašle SMS, zavolá nebo odešle e-mail na předem definovanou e-mailovou adresu. Předností MotoDogu jsou malé, na trhu bezkonkurenční rozměry a snadná montáž.

AutoDog GSM Alarm – je určený pro montáž do osobních automobilů, ve kterých může fungovat jako standardní alarm nebo jako doplněk již nainstalovanému elektronickému zabezpečovacímu zařízení. V obou variantách provozu pracuje AutoDog jako inteligentní GSM pager, který v případě nouze zašle SMS, zavolá nebo odešle e-mail na předem nastavená telefonní čísla. Výhodou AutoDogu je variantnost instalací a také velmi jednoduchá obsluha. U nákladních automobilů je výrobek často používán spedičními firmami pro hlídání nákladu během odstavení vozidla.

Standardní součástí obou alarmů je náklonový senzor, který je v názvu označen výrazem Plus. Tento náklonový systém trvale sleduje změnu polohy vozidla oproti klidové poloze v podélném i příčném směru. Při změně náklonu vozidla oproti klidové poloze o více než 1° se tato změna vyhodnotí a pomocí GSM pageru je okamžitě informován majitel popřípadě provozovatel nebo hlídací agentura. Vozidlo je tak chráněno proti zcizení odtažením či odvlečením.

Obě řady fungují jako pager nebo současně jako GSM pager a alarm. O poplachové události může uvědomit až na čtyři telefonní čísla prozvoněním, textovou SMS zprávou nebo současně zasláním e-mailové zprávy na jednu přednastavenou adresu.


HouseDog GSM Alarm – inteligentní zabezpečovací systém postavený na bázi GSM pageru. HouseDog chrání dům před neoprávněným vniknutím, ale také dokáže sledovat překročení určitých mezních hodnot např. teploty, vlhkosti vzduchu a hladiny vody. HouseDog je vybaven i systémem pro příjem SMS zpráv, jejichž pomocí lze nastavit a upravit například teplotu v objektu či zapnout saunu. House Dog v případě nouze odešle SMS, e-mail nebo zavolá na předem nastavená čísla a ohlásí tak poplach.

Rebranding a nové corporate a brand identity je společným dílem společností SUNDISK PR a Wizards.cz.
www.protronix.cz