Google překladač: English Deutsch

Společnost GE, celosvětový partner Olympijských her, dnes oznámila, že poskytne hned několik technologií pro první recyklační systém na dešťovou vodu, který bude instalován v Číně. Nový systém bude umístěn na Národním stadionu v Pekingu, kde se uskuteční slavnostní zahájení a zakončení Olympijských her 2008 v Pekingu.
K dnešnímu datu se společnost General Electric podílí na více než 335 projektech, které mají přímou souvislost s konáním her. Jde zejména o oblasti přepravy, bezpečnosti, energie, vody, zdravotnictví a osvětlení.

National+Stadium2[1].jpg

„Společnost GE výrazně přispěla k uspořádání pekingských her, a to hned v mnoha ohledech: od budování sportovišť až po rozvoj městské infrastruktury,“ prohlásil marketingový manažer Mezinárodního olympijského výboru Gerhard Heiberg. „Jakožto globální leader v oblasti ekologických řešení pomáhá společnost GE olympijskému hnutí v úsilí o dosažení cíle, jímž je trvale udržitelný rozvoj za použití čistých technologií.“

Nový recyklační systém na dešťovou vodu, který byl instalován na pekingském Národním stadionu, bude využívat velkých nádrží instalovaných v podzemí stadionu – tyto nádrže dokáží zpracovat 100 tun dešťové vody za hodinu, z nichž 80 tun lze použít při zavlažování, hašení požárů nebo při úklidu. Díky tomuto řešení se výrazně sníží spotřeba vody na stadionu. Technologie, kterou společnost GE dodala, nepoužívá žádné chemikálie a splňuje přísné ekologické standardy v oblasti kvality vzduchu a redukce hluku.

„Tyto nové technologie na zpracování vody jsou součástí rozsáhlejší snahy pomoci organizátorům pekingské olympiády implementovat řešení, které bude splňovat ty nejpřísnější ekologické standardy a bude využitelné i mimo olympiádu,“ prohlásil generální ředitel a předseda správní rady společnosti GE pro severovýchodní Asii a Čínu. „Společnost GE působí v Číně po více než sto let a jsme velice hrdí na to, že můžeme v této úspěšné spolupráci pokračovat a dodat pro olympijské hry špičková ekologická řešení.”

GE se v přípravě her angažuje stále více
Společnost GE úzce spolupracuje s organizátory her, jimž dodává špičková energetická řešení a řešení pro zpracování vody. Tato řešení byla vyvinuta jako součást programu ecomagination, který představuje celofiremní strategickou iniciativu usilující o vývoj a prodej řešení, které umožní zákazníkům vyrovnat se s palčivými ekologickými otázkami. Od spuštění iniciativy v roce 2006 uvedla společnost GE 45 výrobků s certifikátem ecomagination, které vynesly tržby ve výši 12 miliard amerických dolarů.

„Díky olympijským hrám v Pekingu jsme zdokonalili své schopnosti poskytovat zákazníkům komplexní, projektově orientovaná řešení,“ prohlásil marketingový manažer GE pro olympijské hry Dan Henson. „Stejný postup jsme začali uplatňovat i při řešení dodávek pro další podobné akce, například výstavu Expo 2010, která se bude konat v Šanghaji, a pro jiné významné projekty na rozvíjejících se trzích.”

Z dalších projektů GE realizovaných v rámci Olympijských her 2008 uveďme: 
-  Dodávka filtrační technologie pro zajištění nezávadné vody na Národním stadionu – Národní stadion bude v průběhu her využívat filtrační technologie GE – systém bude s to dodávat až 16 tun vyčištěné vody za hodinu. Kvalita vody splňuje ta nejpřísnější kritéria uplatňovaná na národní úrovni v Číně. Filtrační technologie dodávané společností GE se vyznačují vysokou ekologickou efektivitou, energetickou efektivností a spolehlivostí. 
-  Dodávky energie do konferenčního sálu a hotelu – Dvě vysoce výkonné energetické jednotky GE Jenbacher, poháněné zemním plynem, budou dodávat energii pro 14patrový hotel Jing Hui Garden, jenž bude v průběhu her sloužit jako konferenční centrum. Využití metanu k výrobě elektrické energie se ukazuje jako vynikající způsob jak dosáhnout snížení emisí a nabídnou ekologicky 21krát výhodnější alternativu výroby energie.
- Dodávky energeticky efektivních turbín pro Centrální olympijské sportoviště – Společnost GE dodá energeticky efektivní turbíny, které budou zajišťovat přísun energie a klimatizaci pro Centrální olympijské sportoviště. Tyto systémy dokáží velice efektivně přeměňovat palivo, jako je například zemní plyn, v čistou energii. Proces redukuje emise oxidů uhlíku o více než 60 procent, emise rtuti o více než 50 procent a emise oxidu siřičitého o více než 90 procent, přičemž zároveň spotřebuje podstatně méně vody než tradiční uhelné elektrárny.
- Instalace osvětlení poháněného solární energií na softballovém hřišti Fengtai – Na softballovém hřišti Fengtai budou instalována speciální LED světla vyvinutá společností GE, jež jsou poháněna solární energií. 
- Dodávky filtrační technologie pro čistírnu odpadních vod Qinghe – Za účelem zdokonalení vodohospodářských recyklačních technologií instalovala čistírna vod v Qinghe technologii, která umožní recyklaci více než 80 000 kubických metrů vody denně. Tato voda se bude používat během olympijských her k zavlažování. Systém má přinést úsporu nákladů a v horizontu příštích pěti let snížit spotřebu vody až o 30 procent.
http://www.ge.com