Google překladač: English Deutsch

Galvanické zinkování je elektrolytický děj při kterém se na elektrovodivé materiály, ve většině případů železné díly (katoda), elektrochemicky vyloučí zinkový povlak rozpuštěním zinku (anody). Tento způsob protikorozní ochrany šetří nejen vaše samotné dílce a peníze, ale stále více se stává argumentem podporujícím prodejnost. Postup zinkování je následující: 

moreni.jpg

chemické odmaštění, moření, elektrochemické odmaštění, dekapování, galvanické zinkování, chromátování, utěsnění lakovou vrstvou a sušení. Vhodným materiálem k pokovení jsou především díly železné a v menší míře zinkové nebo litinové odlitky. Aby byly Vaše výrobky kvalitně pozinkovány je nutné je předat do výroby zbavené hrubých okují, barvy nebo hloubkové rzi. S ostatními mastnotami si naše kvalitní předúpravní lázně poradí. Zejména se snažte vyvarovat dutinám bez zajištěného odtoku, nebo dílům svařovaným plošně k sobě. Kvalita vstupního materiálu má zásadní vliv na vizuální vlastnosti pokoveného dílce. Povrchy hrubé, zkorodované a tepelně zpracované, mají snížený lesk a drsný povrch. Kvalitní povrch dílců má zinkovou vrstvu lesklou a hladkou. Maximální rozměr součásti v závěsové lince
délka - 2000 mm, výška - 1000 mm, šířka - 280 mm a hmotnost - maximálně 100 kg. Průměrná vsázka do bubnu hromadné linky je 50 kg. Váha 1 ks dílce by neměla přesáhnout 350 kg. Standardní tloušťka povlaku galvanických technologií se pohybuje v rozmezí 8-12 µm. Korozní odolnost zinkových povlaků je definována zkouškou v korozní komoře podle PIN 50021 SS. U zinkového povlaku s modrým chromátem je vyjádřena odolnost do 50 hod. a u žlutého chromátu do 240 hod. do výskytu bílé koroze zinkové vrstvy. Použitím utěsňovacích laků se korozní odolnost zvyšuje o dalších 200 hodin. www.galva.cz