Google překladač: English Deutsch

Pohony s premenlivou rýchlosťou sa v súčasnosti používajú vo všetkých oboroch moderného priemyslu. Firma aha Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover v Nemecku tiež využíva mnohé výhody moderných asynchrónnych trojfázových motorov poháňaných pohonmi s frekvenčnými meničmi. Inštalácia pohonov s frekvenčnými meničmi rady FR-F740 od spoločnosti Mitsubishi Electric drasticky znížila náklady na prevádzku a na servis čističky odpadovej vody. Firme sa vrátili investičné náklady v hodnote okolo 70 000 € behom iba dvoch rokov.

Firma aha je zodpovedná za spracovanie odpadových vôd v regióne veľkého Hanoveru od začiatku roku 2003 a bola založená zlúčením dvoch existujúcich organizácií, Abfallwirtschaftsbetrieb Hannover a Abfallentsorgungsgesellschaft Region Hannover mbH, ktoré boli zodpovedné za spracovanie odpadových vôd v Hanoveri a v priľahlých oblastiach. Nová organizácia pokračuje v stopách svojich predchodcov a naďalej dosahuje pozoruhodné výsledky. Približne 1 500 zamestnancov firmy aha Region Hannover je odhodlaných presadzovať dlhodobo udržateľnú ochranu životného prostredia, ekonómiu a bezpečnú a účinnú likvidáciu odpadov.

Dvanásť rotačných piestových čerpadiel, každé s kapacitou 35 m3/hodinu, bolo inštalovaných v závode Leachate Sedimentation Facility firmy aha. Tieto čerpadlá sú v prevádzke nepretržite 365 dní do roka. Všetky pumpujú vodu do nádrží na odstredenie kalu, odkiaľ vychádza biologicky čistená voda, ktorá sa potom konečne spracováva cez šesť fitrov s dreveným uhlím. Filtre absorbujú zlúčeniny ako COD a AOX, ktoré sa ťažko rozpadávajú iným spôsobom. Takto predbežne spracovaná voda sa pumpuje do komunálneho závodu na spracovanie odpadov v Hannover-Herrenhausene, kde sa mieša s odpadovými vodami z domácností pred spracovaním.

Počas prvých mesiacov prevádzky firma aha Hanover nepoužívala regulované pohonné systémy na pohon čerpadiel vo vyluhovacom závode. Všetkých dvanásť rotačných piestových čerpadiel bolo napojených priamo na hlavnú elektrickú sieť. To znamenalo, že čerpadlá podliehali extrémnym mechanickým stresom, lebo po zapnutí boli pripojené na plné napájacie napätie – nebolo možné regulovať akceleráciu. Toto samozrejme často poškodzovalo ložiská a pôsobilo problémy s tesnením, vytekaním do krytov čerpadiel a problémy v celej potrubnej sieti čerpadlového systému. Každé dva–tri mesiace sa museli inštalovať nové ložiská. Každé ložisko stálo okolo 700 €. Okrem toho tieto náhle zvýšenia tlaku pri zapnutí spôsobovali časté pretrhnutia membrán v ultra-filtračnom systéme. Aby sa predišlo týmto problémom, firma Fritsche Industrievertretungen GmbH, partner spoločnosti Mitsubishi Electric Automation Network, inštalovala dvanásť pohonov s frekvenčnými meničmi FR-F 740, ktoré majú menovitý výkon spolu 66 kW. Tieto nové pohonné systémy sú tiež napojené na sieť Profibus DP a na centrálny riadiaci systém.
Týmto sa vyriešili nielen mechanické problémy, ale aj zlepšila efektívnosť celého závodu o 4–5 %.

www.mitsubishi-automation-sk.com