Google překladač: English Deutsch

Společnost FONTANA R, výrobce a dodavatel čistíren odpadních vod, se představila na mnichovském výstavišti v rámci 14. mezinárodního odborného veletrhu ochrany životního prostředí a odpadového hospodářství. Návštěvníci veletrhu IFAT se tak mohli seznámit s výrobním programem, stejně jako s novinkami firmy. Mezi zajímavé exponáty rozhodně patřila stanice mechanického předčištění odpadních vod (použitelná pro všechny čistírny odpadních vod) nebo otočný dopravník odvodněných kalů, zařízení pro integrované hrubé předčištění pro menší průtoky (IHPE) a mikrofiltr pro terciální dočištění odpadních vod.

fontana.jpg

Za zmínku stojí i novinka, kterou je separátor obsahu tlakových vozů SOTV, zařízení instalované převážně do čistíren odpadních vod, kde plní funkci odlučování vody z hydrosměsi. Směs obsahující vodu, písek, hlínu, kameny a jiné balastní látky je čerpána ze sedimentačních jímek kanalizačních sítí do tlakových vozů a přivážena k separaci. SOTV je zabudován do podzemní betonové jímky opatřené ochranným roštem, z níž tlakové vozy vypouští objem cisterny do nádoby separátoru. Další novinkou je kolejová kontejnerová doprava KD. Kontejnery jsou používány v čistírnách odpadních vod pro přepravu shrabků, kalu nebo písku. Manipulaci s nimi, především před naložením na přepravní automobil, usnadňují kontejnerové podvozky, které pojíždějí po kolejích. Přednost tohoto řešení spočívá ve variabilitě umístění kontejneru, eventuálně v možnosti využití více kontejnerů. Podvozek je vybavený elektropohonem, a tím umožňuje jednoduchou obsluhu a ekologicky čistý provoz.
Mezi další zajímavé výrobky firmy patří například jemné česle pro mechanické předčištění s průlinou 3,6 nebo 10 mm, případně s lisem na shrabky pro eliminaci fekálií ve shrabcích a jejich zhutnění nebo pro menší ČOV integrované systémy s obtokem přes česle ruční , lis na shrabky, lapák písku, separátor písku i lapák tuku.
V sortimentu firmy nechybí ani zařízení pro separaci a praní písku na odstranění písku z odpadních vod, zejména inertních posypových materiálů. Společnost rovněž nabízí špičkové produkty pro dopravu, lisování a praní shrabků, kde převládá trend šnekových dopravníků s výhodou čistého okolí (oproti pásovým dopravníkům) a možností temperování pláště elektrickým systémem.
Nabídka společnosti dále zahrnuje stavítka, stavidla s elektrickým pohonem, hradidla, mikrosíťové filtry jako součást terciálního stupně čištění odpadních vod. V naprosté většině výrobků pro čistírny odpadních vod společnost uplatňuje nerezové materiály, někdy v kombinaci s plasty, případně pozinkovanými konstrukcemi.
Téměř dvě a půl tisícovky produktů, které od počátku devadesátých let minulého století výhradně na základě vlastních návrhů a ve vlastních provozech vyrobila a dodala provozovatelům čistíren odpadních vod, ji řadí mezi špičkové  evropské výrobce ve svém oboru. Tržní podíl společnosti v dodávkách zařízení pro ČOV v ČR činí cca 70%. Firma již exportuje do celé Evropy, Severní a Jižní Ameriky a Asie, připravuje vstup na severoafrický trh.
www.fontanar.cz