Google překladač: English Deutsch

Třetí ročník konference Fleet Management 2005, zaměřené na problematiku řízení a rozvoje firemních vozových parků, uspořádala v pátek 3. června poradenská společnost Incoma Consult již tradičně v konferenčních prostorách hotelu Holiday Inn Brno.

firemnivuz.jpg

Toto vrcholné jednodenní setkání více než 130 odborníků z řad fleet managerů, členů top managementu, zástupců dodavatelů automobilů, zboží a služeb či odborných novinářů se stejně jako v minulých letech uskutečnilo ve spolupráci se společností Veletrhy Brno, akcí Autosalon Brno 2005 a za přispění řady partnerů. Odborným garantem konference byla společnost Incoma Research, specialista na výzkum B2B automobilového trhu. Klíčovým motem konference Fleet Management 2005 bylo hledání inspirace, směřující k efektivitě a úsporám, které jsou otevřené i pro malé a střední firmy.
V úvodním bloku museli vinou neočekávané absence zástupce Ministerstva dopravy ČR posluchači oželet atraktivní téma otázky elektronického mýtného, nicméně téma nové blokové výjimky v podání šéfredaktora časopisu Fleet pana Richarda Plose vzbudilo zasloužený ohlas. Rovněž shrnutí klíčových principů Fleet Managementu a Car Policy v podání Radka Mužíka z Incoma Research hodnotili delegáti konference v anketě respondentů kladně. Odpolední program nabídl tolik očekávané konkrétní případové studie, vedoucí především k úsporám a efektivitě provozování firemních vozových parků. Zdaleka největší ohlas (dle výsledků ankety mezi účastníky) vzbudily příspěvky prezidenta Dopravní akademie v Praze pana Roberta Kotála, týkající se vlivu lidského faktoru na ekonomiku provozování, a nanejvýš praktická ukázka možnosti využití IT ke zvýšení efektivity, kterou názorně a velmi poutavě demonstroval ředitel Stavebního servisu Skanska pan Jan Dvořáček. V dalších prezentacích byl prostor mj. věnován problematice alternativních servisů a významné roli outsourcingu ve Fleet Management. Z ankety respondentů rovněž vyplynula řada podnětů pro příští ročník konference Fleet Management 2006, jehož přípravu již organizátoři započali.
Bližší informace o konferenci získáte na www.fleetmanagement.cz.