Google překladač: English Deutsch

Přes devadesát firem již získalo inovační voucher. Čtyři z nich navíc zamířily do brněnských inkubátorů. Další se hlásí a přicházejí dokonce i firmy z jiných regionů. Ostravská společnost Taurid Ostrava s.r.o. včera v Brně zřídila díky strategické spolupráci s univerzitou svou pobočku.

Inovační vouchery, které primárně podporují spolupráci firem a výzkumných institucí, přinášejí i další pozitivní efekty. Firmy se přesvědčily, že spolupráce s univerzitami, zejména Masarykovou a Vysokým učením technickým v Brně, jim přináší konkurenční výhodu. Proto některé v poslední době přestěhovaly své podnikání do jejich těsné blízkosti, totiž do technologických inkubátorů. „Jedním z vedlejších cílů inovačních voucherů bylo propagovat brněnskou vědu a výzkum, potažmo region jako celek. Jsem rád, že se Brno ukazuje jako výhodné místo pro inovační podnikání a inkubátory přitahují firmy nejen z jižní Moravy,“ naznačuje primátor Roman Onderka úspěch v podobě stěhování společnosti Taurid Ostrava s.r.o. do Technologického inkubátoru VUT.

Úspěšná spolupráce s Vysokým učením technickým v Brně vedla tuto původem severomoravskou společnost k rozhodnutí zřídit pracoviště v Brně. To se bude prioritně zabývat simulacemi, modelováním a optimalizacemi výrobních systémů. „Budeme přitom nadále spolupracovat s VUT. Chceme se zaměřit na diskrétní procesy, které souvisejí s transportem polotovarů v lehkém průmyslu. Aktivity na jižní Moravě bychom rádi směřovali taktéž k získání nových zákazníků. Rádi jsme proto přijali nabídku Jihomoravského inovačního centra na pronájem prostor ve vědecko-technickém parku,“ popisuje Robert Hofman, jednatel společnosti Taurid, profilaci nové brněnské pobočky. V areálu brněnského vědecko-technického parku bude firma Taurid, zabývající se řízením výrobních procesů, sousedit s Fakultou strojního inženýrství VUT v Brně, na které utratila svůj inovační voucher.

Podobně využívají blízkosti výzkumných institucí i firmy Pharmaceutical Biotechnology s.r.o. a Mendel Therapeutics, s.r.o. Ty se usídlily v biotechnologickém inkubátoru INBIT, který se nachází v bezprostřední blízkosti kampusu Masarykovy univerzity v Bohunicích a Fakultní nemocnice Brno. Těsně před vstupem do inkubátoru je i společnost ACEMCEE s.r.o., která podniká v oblasti informačních a komunikačních technologií. S dalšími zájemci z řad příjemců inovačních voucherů Jihomoravské inovační centrum v současnoti jedná.

Inovační vouchery jsou unikátním projektem podpory transferu technologií, který pomáhá odbourávat bariéry mezi firmami a vědecko-výzkumnými institucemi. Cílem je podpořit vzájemnou spolupráci na vývoji a řešení problémů podniků v oblasti inovací. Inovační vouchery dávají šanci i projektům, které by bez přispění této finanční dotace nevznikly. Jako první projekt svého druhu v České republice představilo inovační vouchery v loňském roce Jihomoravské inovační centrum, které zajišťuje organizační část. Náklady projektu hradí ze svého rozpočtu statutární město Brno.
Případové studie a další informace o projektu naleznete na www.inovacnivouchery.cz.

Jihomoravské inovační centrum
Cílem Jihomoravského inovačního centra (JIC) je vytvářet komplexní infrastrukturu pro podporu inovačního podnikání a stát se předním poskytovatelem podpory inovativním firmám v Evropě.
JIC podporuje inovativní firmy, studenty s originálními nápady, výzkumné pracovníky a vynálezce. JIC podporuje mnoha projekty spolupráci mezi inovačními firmami a výzkumnými pracovišti. Jihomoravské inovační centrum provozuje dva technologické inkubátory a jeden biotechnologický.
JIC pro inkubované firmy zajišťuje finance, prostory, poradenství, kontakty, propagaci i PR a pomoc při transferu technologií. Za šestileté období naše organizace takto pomohla vzniknout více než pěti desítkám firem, z nichž již 26 inkubační program úspěšně ukončilo.