Google překladač: English Deutsch
celkem 2,07 miliardy EUR

Národní výzkum a vývoj (VaV) se může těšit na významnou finanční podporu v podobě Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Celkem 2,07 miliardy EUR se České Republice nabízí z Evropského fondu pro regionální rozvoj v období 2007 – 2013 na budování a rozvoj kvalitní VaV infrastruktury a zařízení. V přepočtu podle současného kurzu je to suma přes 53 miliard korun. OP VaVpI je určen zejména pro vysoké školy, veřejné výzkumné instituce a další neziskové organizace, které se zabývají výzkumem a vývojem.

Finanční prostředky jsou již nachystány. Historicky první výzva v rámci OP VaVpI byla vyhlášena dne 15. prosince 2008 pro druhou prioritní osu – Regionální VaV centra. Cílem této výzvy je pomocí dotací podpořit vznik a rozvoj kvalitně vybavených pracovišť zaměřených na aplikovaný výzkum, posílení jejich spolupráce s aplikační sférou podle potřeb regionu. Na realizaci prvních projektů v rámci dané výzvy je vyčleněno 6 miliard korun.

„Jde o velmi zásadní a strategický Operační program, který posílí výzkumný, vývojový a inovační potenciál ČR. Realizace podpořených projektů má přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR a vzniku vysoce kvalifikovaných pracovních míst,“ poznamenal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška. Právě Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy je řídícím orgánem OP VaVpI. OP VaVpI je třeba vidět jako systémový krok nejen k posílení čistě výzkumných aktivit a budování infrastruktury pro výzkum a vývoj, ale i jako podporu pro výchovu kvalifikovaných lidských zdrojů, podporu pro přenos poznatků do aplikačního sektoru a nakonec i pro popularizaci výzkumu a vývoje.

Z pohledu finančních prostředků, určených k dosažení cílů regionální politiky EU, je OP VaVpI čtvrtým největším operačním programem, které mají být realizované na území ČR v období 2007 – 2013. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj, je pro něj vyčleněno 2,07 miliardy EUR, což je přibližně 8 % veškerých prostředků poskytovaných ČR v rámci tzv. cíle Konvergence, jednoho ze tří cílů regionální politiky EU.

Navržený strategický rámec OP VaVpI lze popsat jako dvouvrstvou strategii podpořenou třemi průřezovými cíli. V prvé řadě je navrženo podporovat a rozvíjet relativně omezený počet interdisciplinárně zaměřených výzkumných center špičkové kvality (budoucí Centra excelence) vybavených moderní, potenciálně unikátní výzkumnou infrastrukturou. Za druhé, podpora bude směřovat do více aplikačně orientovaných, často více sektorově zaměřených výzkumných institucí, které již disponují potenciálem, nebo mají potenciál rozvíjet silná partnerství s aplikačním sektorem (budoucí Regionální VaV centra). Vedle výše zmíněných dvou pilířů strategie následující tři průřezové cíle posilují strategickou orientaci OP VaVpI: za prvé, podpora transferu technologií, tj posílení kapacit k ochraně a využívání výsledků výzkumu a pro provázání a spolupráci s aplikační sférou; za druhé podpora popularizace vědy a technologií a propagace výsledků výzkumu a inovací; za třetí podpora zvýšení počtu kvalitně vyškolených lidských zdrojů prostřednictvím investic do infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem a vývojem.

Ondřej Liška dále uvedl, že není možné vnímat OP VaVpI odděleně od ostatních Operačních programů, jako například Operační program Podnikání a Inovace či Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Dohromady představují vzájemně propojený systém intervencí, který má za cíl zajistit dlouhodobě udržitelnou konkurenceschopnost české ekonomiky a regionů.

Strategie OP VaVpI je v souladu s národními a evropskými strategickými dokumenty. OP VaVpI je navržen tak, aby zapadal do celkového rámce reformních kroků české vlády v oblasti výzkumu a vývoje.

Kalendář akcí

<<  Květen 2024  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Nejnovější akce

Žádné následující události

Odběr novinek

Newsletter T+Tnews

Zobrazit archiv T+T news