Google překladač: English Deutsch

Destila Brno Česká republika tradiční výrobce filtrační techniky s padesátiletou tradicí přichází na trh s novým výrobkem – křemelinovým filtrem řady FKS určeným pro sekundární filtraci piva a vína.
Uvedená řada filtrů je osazena filtračními svíčkami nejmodernější konstrukce dále čerpadlem s frekvenčním měničem,indukčním průtokoměrem, klapkami s pneu pohonem, řídícím PCL a s nedílnou součástí vyrovnávacím tankem za filtrem. Poloautomatický režim řízení filtru umožňuje kontinuální filtraci a v případě nárůstu tlaku na výstupu z filtru je filtrace automaticky převedena na vnitřní cirkulaci, která je ukončena poklesem tlaku na požadovanou hodnotu za filtrem. Indukční průtokoměr spolu s frekvenčním měničem čerpadla umožňují pracovat v různých předem navolených režimech rychlosti průtoku filtrem a to zejména při naplavování základní vrstvy křemeliny, utažení základní vrstvy, režimu filtrace a ukončení filtrace.

filtr_FKS030SF1.jpg

Předvolená rychlost filtrace je u sekundární filtrace vždy stejná bez ohledu na nárůst tlaku před filtrační přepážkou. Indukční průtokoměr dále indikuje protečené množství filtrované kapaliny za sledovaný časový úsek ukládáním naměřených hodnot do paměti a dává obsluze filtru přesné informace o objemu protláček. Sekundární filtrace piva na FKS je postavena svojí účinností na úroveň průtokové pasterizace nebo filtrace zabezpečované na různých typech membránových filtrů. Pivo určené k SF musí být předem zfiltrováno známým filtračním postupem na KF. Dle charakteru filtrovatelnosti piva lze dosáhnout při SF zatížení na 1m2 filtrační plochy až 30hl.h-1, za optimální rychlost lze doporučit hodnotu 20-25 hlm2.h-1.
Původní filtrační prvky byly vyrobeny z drátěné tkaniny. Tato je charakteristická tím, že tvoří trojúhelníkové otvory. V těchto otvorech se částice pomocného filtračního prostředku snadno zaklíní a znemožňují tak čistící procesy a tím udržování filtračních prvků v plném funkčním stavu.
Destila tradiční výrobce naplavovacích filtrů nabízí a dodává do svíčkových filtrů filtrační prvky nové generace, které nejsou příčinou těchto potíží a mají i řadu dalších předností.
Tyto prvky jsou dodávány jako náhradní díly k filtrům typu SUF a tvoří vybavení nových filtrů, typové řady FKS.
Konstrukce prvku je samonosná a je tvořena osmi podélnými nosníky na kterých je navinutá spirála z drátu trojúhelníkového průřezu. Jemnost štěrbiny je určována stoupáním spirály a v našem případě je to 0,050 mm. Štěrbiny se rozšiřují ve směru toku filtrátu, takže zaklínění částic pomocného filtračního prostředku ( křemeliny ) je vyloučeno.
Při zpětném proplachu ( proti směru filtrace ) se štěrbina projevuje jako tryska a podporuje dokonalost odstranění kalového koláče a nečistot.
Tuhost konstrukce zaručuje odolnost proti tlaku z obou stran více než je trojnásobek přípustného provozního tlaku filtračního zařízení. Z těchto důvodů je mechanické poškození vyloučené. Při filtraci tuhost konstrukce vylučuje mikrovlnění povrchu prvku a tím lépe udržuje stabilitu filtrační vrstvy. www.destila.cz