Google překladač: English Deutsch
recyklace

Filtrace olejů dnes představuje levnou a komfortní službu v olejovém hospodářství.
Princip této činnosti spočívá v odfiltrování ultra jemných částic, které mohou za podstatnou část poruch hydraulických systémů - zanášení filtrů, poruchy činnosti ventilů , netěsnosti, vzniklé abrazivní činností částic rozptýlených v oleji apod.

Při zvážení, že 90% poruch hydraulických systémů je způsobeno nečistotou oleje, je každé zvýšení čistoty oleje krokem k úsporám, spočívajících ve snížení poruchovosti hydraulických systémů a tím prodlužení jejich životnosti, což jsou významné ekonomické i ekologické důvody, proč se rozhodnout pro filtraci olejů. Doba filtrace jednoho stroje je individuální a je závislá na konkrétní míře znečištění hydraulického oleje. Firma Filtration technology s.r.o. je schopna velmi pružně reagovat na požadavky zákazníka a filtrace může současně probíhat na více strojích.
Dalším významným prvkem filtrace je odstranění vody z oleje. Tato technologie je schopná absorbovat vodu obsaženou v opotřebovaném oleji, čímž jej zregeneruje na olej s vynikající vlastností z hlediska odstranění kyselosti. Kyselost oleje podporuje rychlé stárnutí olejové náplně, rozklad aditiv, rozpouštění těsnění aj. Použití správné filtrace olejů omezí korozi a chemické poškození strojů a hadic, sníží se náklady na výměnu poškozených částí strojů, nevznikají ekonomické ztráty z nutností odstavení stroje, přerušení výroby atd.
Použitím našeho filtračního zařízení se životnost oleje prodlouží až několikanásobně a životnost stroje je rovněž mnohonásobně vyšší.
Další alternativou je pořízení vlastního filtračního zařízení , tzv. by-pass filtru. Jedná se o vysoce kompaktní a účinný systém, který je instalován do hydraulického systému stroje a při provozu stroje se olej trvale dočišťuje. By-pass filtr dokáže zachytit mechanické nečistoty do velikosti až 1µm a také až 1,5 litru vody. Takto vyčištěný olej se vrací zpět do zásobníku oleje.
Naše firma vyhodnotí a určí nejvhodnější místo pro připojení tohoto zařízení na stroji, zařízení namontuje, zprovozní a proškolí obsluhu.

http://www.filtration.cz/sluzby/