Google překladač: English Deutsch

Již v červnu proběhne VI. Ročník Mezinárodního demonstračního veletrhu strojů a zařízení pro těžební průmysl, úpravnický průmysl a stavebnictví EXPO MOKRÁ 2006. Uskuteční se ve dnech 14.–17. června opět ve vápencovém lomu Mokrá u Brna. Jedná se o jeden z největších veletrhů tohoto druhu ve střední a východní Evropě. Veletrh EXPO si

mokra_2006.jpg

za dobu svého konání získal věrné vystavovatele i návštěvníky v tuzemsku a vydobyl si rovněž dobré zahraniční renomé. V letošním roce se očekává zvýšený počet vystavovatelů z členských zemí EU i dalších zemí a rekordní počet návštěvníků. Ve dnech 12.–13. června, tedy bezprostředně před konáním veletrhu, bude Těžební unie České republiky v Brně pořádat I. ročník mezinárodní konference „Těžba a životní prostředí ve střední Evropě“ se čtyřmi samostatnými bloky přednášek:
- Těžba v posledních letech
- Vztah mezi těžbou a ŽP
- Těžba jako krajinotvorný faktor
- Dokumenty Best Available Techniques (BAT) a Best Available Techniques Reference (BREF) relevantní pro oblast těžby (zavádění nových úsporných technologií do těžebního průmyslu)
Na konferenci se sejdou odborníci z celé Evropy a v přednáškových sálech zazní názory zástupců průmyslu i důležitých institucí (MPO ČR, MŽP ČR, MŽP SR). Hlavním záměrem je diskuse o aktuálních otázkách spojených s fungováním těžebního průmyslu v EU. Součástí setkání je i vyhlášení a prezentace výsledků soutěže o nejlepší rekultivaci těžebních prostor, kterou pod názvem Zelený most vyhlásila Těžební unie společně s Českou komorou architektů.
Pro více informací navštivte www.tezebni-unie.cz nebo přímo kontaktujte těžební unii na: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript