Google překladač: English Deutsch

Robert Bosch, Škoda Auto a Ministerstvo školství ČR podepsaly dne 13.12.2005 dohodu o spolupráci při realizaci Evropského projektu koordinovaného vzdělávání pedagogických pracovníků. Během následujících 3 let Bosch a Škoda Auto v rámci šesti týdenních seminářů vyškolí 28 lektorů ze 14 odborných škol, ti se pak stanou školiteli dalších pedagogů ve svých regionech  Náklady spojené se zajištěním odbornosti školení, kapacitou školitelů, metodickými materiály, výukovými prostory ponesou rovným dílem Bosch a Škoda Auto. Ministerstvo školství udělilo Projektu akreditaci, která zaručuje vyškoleným pedagogům zvýšení kvalifikace DVPP (Další Vzdělávání Pedagogických Pracovníků).

skol_1.jpg

Dne 13.12. 2005 se v Praze sešli zástupci společností Robert Bosch, Škoda Auto a Ministerstva školství ČR, aby svými podpisy potvrdili smlouvu o spolupráci v rámci Evropského projektu koordinovaného vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen Projekt).

Cílem Projektu je zejména zvýšení kvalifikace pedagogů odborných
a středních škol s technických zaměřením, tedy rozšíření jejich technických znalostí s ohledem na vývoj automobilového průmyslu
a diagnostické techniky. To povede ke zvýšení efektivity vzdělávacího systému uvedených škol. Zvýší se tím kvalifikovanost a rychlejší uplatnění jejich absolventů v oboru.

Smlouvu podepsali JUDr. Petra Buzková, ministryně školství, mládeže
a tělovýchovy ČR, Martin Zettl, reprezentant Bosch Group v ČR
a Pavel Adam, vedoucí Škoda Auto Servis.

Všichni účastníci, jsou si vědomi potřeby efektivní podpory systému dalšího vzdělávání pedagogů odborných a středních škol s technickým zaměřením. Zavazují se tedy společně vytvořit bezplatné vzdělávací semináře o konstrukci a funkci systémů motorových vozidel. Specializované semináře budou organizovány vždy pro dva lektory
ze 14 odborných a středních škol technického zaměření, které byly vybrány jednotlivými krajskými úřady na základě iniciativy Svazu autoopraven ČR a Ministerstva školství. Program školení bude
v maximální možné míře odpovídat aktuálnímu stavu vývoje automobilového průmyslu a diagnostické techniky. Pro účastníky kurzů budou zajištěny potřebné metodické a odborné materiály, příslušná technická data, atd.

Nositelem akreditace Ministerstva školství a koordinátorem Projektu je společnost Robert Bosch odbytová s.r.o., hlavním partnerem pak Škoda Auto a.s. .
Druhou fází Projektu budou smluvní ujednání se 14 pilotními školami
a kraji. Tímto se zajistí následné proškolování dalších pedagogických pracovníků působících při výuce oborů s vazbou na automobilový průmysl.

Vybraní pedagogové budou splňovat následující kriteria: dlouhodobá perspektiva, pozitivní vztah k elektronice, novým systémům používaných v automobilech a zájem o sebevzdělávání.

Přehled odborných kurzů projektu:

Elektrika
- schémata, základy měření
- dobíjecí a startovací soustava
- CAN Bus

Podvozek:
- konstrukce, zavěšení, řízení
- geometrie
- brzdy
- ABS, ASR, ESP

Karoserie:
- klempířské práce
- montážní práce
- Airbag + předpínače + bezpečnost

Převodovky:
- mechanické převodovky + 4x4
- automatické převodovky, diagnostika

Zážehové motory:
- mechanika zážehových motorů
- zapalování
- vstřikování
- diagnostika, emise

Vznětové motory:
- mechanika vznětových motorů
- vstřikování
- diagnostika, emise

Komfort:
- topení, klimatizace
- panel přístrojů, imobilizér
- infotaiment - rádio
- telefon
- navigace
- centrální zamykání, alarm

www.skoda-auto.cz, www.bosch.cz, www.msmt.cz