Google překladač: English Deutsch

Německá firma Evonik Indrustries, Essen dodala ČLR dva špičkové lehčené materiály, které jsou vhodné pro použití v leteckém průmyslu. Jde o tvrdou pěnu ROHACELL, jejíž základ tvoří polymetakrylimid (PMI). Zmíněná pěna se používá jako základní konstrukční materiál, kdy se tato pěna lepí mezi dvě krycí vrstvy z vysoce pevného plastu, který je ještě zesílený uhlíkovými, nebo skleněnými vlákny, zatímco měkká lehčená, polyimidová pěna SOLIMÍDE se používá k vlastní izolaci.

Oba tyto špičkové lehčené materiály použili čínští konstruktéři při vývoji svého prvního letadla pro osobní dopravu ARJ 21 – 700.
Slavnostní let nového čínského letadla se uskutečnil v listopadu 2008 v Šanghaji. Výsledek byl velmi pozitivní. Extrémně tuhé a lehké tvarované díly vykázaly velmi dobrou zatížitelnost a nosnost, čímž podstatnou měrou přispěly k úspěchu čínských konstruktérů. Navíc oba materiály vykazují nejlepší poměr mezi hmotností a mechanickými vlastnostmi a nejvyšší odolnost proti tepelné deformaci.

Měkká lehčená pěna SOLIMIDE byla v letadle ARJ 21 – 700 použita k izolaci. Jde o lehký materiál, který je použitelný v širokém teplotním rozsahu a je prakticky nehořlavý. V případě požáru se vyvíjí jen velmi málo kouře a nevznikají téměř žádné toxické plyny.
Označení čínského tryskového letounu ARJ 21 znamená Advanced Regional Jett pro 21. století. Jde o první stroj, který se vyznačuje vysokou bezpečností a výhodnou cenou. Navíc zde konstruktéři zcela respektovali mezinárodně odsouhlasené normy, takže se uvažuje s prodejem tohoto tryskového letounu do Evropy a USA. Americká společnost GE Commercial Aviation Services si již objednala 25 těchto letounů.