Google překladač: English Deutsch
T+T 4/2009

Celá odborná veřejnost, především pak Hospodářská Komora ČR (HK), sleduje se znepokojením některé vývojové tendence, které ohrožují rozvoj a stabilizaci sektoru drobného a malého podnikání, pro který je charakteristický vysoký podíl řemeslné práce. K rizikovým faktorům patří zejména chronický nedostatek kvalifikované pracovní síly s potřebnými řemeslnými dovednostmi a výskyt nehlášené práce, který umožňuje obcházení sociálního zabezpečení.

Nízký a nadále klesající počet absolventů odborných škol a učilišť je způsoben zejména malou prestiží řemeslných profesí. Řemesla a živnostníci jsou u nás v ohrožení – to je bohužel naše blízká budoucnost. Oficiální údaje o chybějících kapacitách dělníků a řemeslníků na českém trhu neexistují. Podle neoficiálních odhadů je to 250–300 tisíc.
Jedná se o problém, který si naše republika zapříčinila sama a to přibližně před patnácti lety, kdy začala kampaň – „všichni mladí by měli mít maturitu a pracovat rukama je ostuda“. Celá Evropa, stejně jako my v ČR, se potýká se stejným problémem nedostatku řemeslníků. Prestiž dělnických povolání v posledních letech výrazně poklesla a je našim úkolem to změnit, už jen proto, že nám tito lidé v ekonomice chybějí. Apely zřejmě nefungují a představa rodičů, že budoucnost dětí je v kanceláři (při nejmenším s maturitou) je sama tak zažitá, jako zásadně chybná.
HK ČR silně vnímá současnou situaci, a proto zvyšování prestiže řemesel podporuje například zaštiťováním či pořádáním národních soutěží. V září 2007 HK ČR získala oficiální souhlas od MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) ke zřízení Národního centra CzechSkills při HK ČR, které bude národní soutěže v odborných dovednostech zaštiťovat, iniciovat a vysílat vítěze soutěží na mezinárodní soutěže EuroSkills. Zároveň se Česká republika prostřednictvím HK ČR stala členem organizace ESPO (European Skills Promotion Organization), která mezinárodní soutěže pořádá.

Soutěže v odborných dovednostech vždy hrály a stále hrají i v dnešní době důležitou roli a vedou k celkovému zjištění různorodosti odborných dovedností nejen u nás, v Evropě, ale i na celém světě. Myšlenka propagace kvality odborných dovedností a kompetencí v mezinárodním kontextu vyvstala s možností účasti České republiky na mezinárodních soutěžích EuroSkills. Mezinárodní soutěže EuroSkills 2008 se konaly poprvé, předcházela jim celosvětová soutěž WorldSkills v japonském městě Šizuoka v listopadu loňského roku. EuroSkills navazují na tradici celosvětových WorldSkills, odlišnost je zejména v důrazu na týmovou spolupráci. Naše republika se dosud mezinárodních soutěží takového formátu jako WorldSkills nezúčastnila, to se ale změnilo s konáním soutěže EuroSkills 2008.

Národní centrum CzechSkills při HK ČR na výběru soutěžících a zajištění jejich účasti na EuroSkills úzce spolupracovalo s příslušnými živnostenskými společenstvy, školami a dalšími organizacemi (firmami). Cílem je motivovat mladé lidi, aby absolvovali odborné vzdělání a následně s tím vstupovali na trh práce. Je jedinečnou příležitostí pro nás, ale i pro celou Evropu ukázat fakt, že odborné dovednosti a zručnosti jsou nejen produktem odborného vzdělávání, ale důležitým prostředkem konkurenceschopnosti a prosperity každého státu.

Národní centrum CzechSkills při HK ČR zaregistrovalo 30 soutěžících a jednoho náhradníka na soutěž EuroSkills 2008, která se konala 18. 9. – 20. 9. v rotterdamské Ahoy aréně v Nizozemí. Celkem se soutěží zúčastnilo 29 států 27 z EU a dále týmy z Turecka a Švýcarska. Naše delegace byla třetí nejpočetnější, což umožnila spolupráce a podpora českých firem, které účastníky sponzorovaly, před námi byli co do počtu Turci a Nizozemci. Celkem se soutěží zúčastnilo více než 415 soutěžících a soutěžilo se ve 49 profesích. Od kadeřníka po web designera, od zedníka po elektrikáře, od autodopravce po floristku.
Naši účastníci soutěžili v následujících oborech: květinářské práce, kadeřnické práce, móda, pečovatelské práce, instalační technologie, truhlářství, malířství, transportní technologie a logistika, práce ve společném stravování a další. Z celkového počtu 29 soutěžících států jsme se umístili na 20 místě.
V soutěži EuroSkills se utkali účastníci o titul „nejlepší z nejlepších“ ve svém oboru ve 49 náročných soutěžích a zaznamenali nemalé výsledky. Na slavnostním závěrečném vyhlášení byl přítomen i eurokomisař pro vzdělávání Jan Figel, který prohlásil, že se jedná o mimořádný úspěch pro celou Evropu, která se zde shromáždila a ukázala, že dovednosti a řemeslná zručnost je její budoucností a zárukou konkurenceschopnosti.

Ing. Bohumír Heinz, Hospodářská komora České republiky