Google překladač: English Deutsch
20. – 21. února 2006

Ve dnech 20. – 21. února 2006 se uskuteční ve Vídni 1. evropská konference zabývající se výzkumem v oblasti bezpečnosti, kterou pořádá rakouské předsednictví v Radě EU za spolupráce Evropské komise.

secur_1.jpg

Organizátoři zvolili následující motto konference : „Bezpečnost není nadále ryze národní záležitostí. Stává se výzvou Evropy“.

Cílem konference je iniciovat diskusi o dané problematice a posílit spolupráci mezi členskými státy EU v oblasti výzkumu pro civilní ochranu. Závěry konference budou využity na březnové schůzce zástupců členských států a Evropské komise, která se bude týkat evropského průmyslového potenciálu v oblasti bezpečnostního výzkumu.

Bližší informace na www.bmvit.gv.at/src