Google překladač: English Deutsch

Internetový portál „EUR-Lex“ poskytuje přímý bezplatný přístup k právu Evropské unie. Systém umožňuje nahlédnout do Úředního věstníku Evropské unie a obsahuje kromě jiného smlouvy, právní předpisy, zvykové právo a návrhy právních předpisů. Nabízí řadu možností vyhledávání. Portál umožňuje vyhledávání platných právních předpisů Evropských společenství. Po zvolení příslušné jazykové verze lze získat text příslušného právního předpisu v každém úředním jazyce společenství - tedy i v češtině. Je však možné, že některé (zvláště starší) předpisy nejsou ještě převedeny do češtiny - zde je nutné se spokojit s některou jinou zvolenou jazykovou mutací.

logo_eu.gif

Vyhledávání dokumentů je velice jednoduché: zvolí se typ právního předpisu - Směrnice - Nařízení - Rozhodnutí (Directive - Regulation - Decision), do příslušné kolonky se zadá rok vydání předpisu a jeho číslo, po kliknutí na ikonu Search (lupa) se zobrazí název požadovaného předpisu a eventuelně i případné novely, které se k němu váží.
Vše lze rozbalit ve formátu, který se nabízí (ve většině případů html).
Popsaný způsob hledání je asi nejpoužívanější. Vyhledávat však lze rovněž podle data zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie „Official Journal“ jakož i podle klíčových slov.  http://europa.eu.int/eur-lex/cs/search/search_lif.html