Google překladač: English Deutsch

Zkušební zařízení v Ludvice ve Švédsku umožní dlouhodobé zkoušení stejnosměrného proudu (DC) o jmenovitém napětí 800 kilovoltů (kV), což bude další prvenství pro ABB, které se stalo průkopníkem ve vysokonapěťových stejnosměrných systémech (HVDC) před již více než 50 lety. K poslednímu zvýšení napětí v HVDC systémech došlo před 20 lety, kdy ABB vybudovalo přenosové vedení 600 kV pro brazilskou vodní elektrárnu Itaipu – což znamenalo světový rekord.

UHVDC-bushing.jpg

Jedním z hlavních cílů projektu bylo vyvinout nová pouzdra pro 800 kV
Přenosové systémy UHVDC (ultra high-voltage direct current=ultra vysokonapěťové stejnosměrné systémy) o jmenovitém napětí 800 kV umožní výrobu elektřiny ve vzdálených oblastech Číny, Indie, Brazílie a Afriky, kde zůstávají velké zdroje vodní energie nevyužity. Vedení UHVDC dlouhé 2 000 kilometrů (1 240 mil) je o 30 procent levnější, částečně proto, že snižuje ztráty elektrické energie o 30 procent v porovnání s technologií 500 kV DC nebo 800 kV AC (alternating current).

"Technologie ABB umožní některým z nejlidnatějších oblastí světa rychlý ekonomický rozvoj s nízkým dopadem na životní prostředí," řekl Bernhard Jucker, ředitel divize ABB Power Products (Výrobky pro energetiku). Otevření se 14. listopadu zúčastnilo okolo 60 hostů, včetně médií. Zkušební zařízení je přibližně 100 metrů od ústředí HVDC ABB ve městě Ludvika.
Více na www.abb.cz