Google překladač: English Deutsch
ekologie, kvalita a rozvoj Středočeského kraje

Rada České republiky pro jakost, společnost CERT Kladno a Středočeský kraj dnes seznámili veřejnost se záměry, programem, cíly a hlavními přínosy celostátní konference ENVIRO 2007, která se koná ve dnech 26.–27. dubna v Kladně. Konference, které se zúčastní odborníci z podnikové sféry, vysokých škol, vědeckých pracovišť a představitelé veřejné správy se zaměří na nejpalčivější otázky z oblasti ekologie, kvality, odpadového hospodářství a řady dalších oborů. Jednou z nejvýznamnějších diskutovaných otázek bude i téma zohlednění ochrany životního prostředí při územním plánování ve Středočeském kraji.

envi07.jpg

Konference ENVIRO se již sedmým rokem řadí k nejvýznamnějším akcím s environmentální tématikou pořádaným na území ČR. A jako každoročně, přinese i letos nejucelenější pohled nejen na problematiku životního prostředí od našich i zahraničních odborníků. Účastníci konference získají přehled o trendech v oblastech ochrany životního prostředí, systémů managementu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a celé řadě souvisejících témat.
„ Konference Enviro se zabývá oblastmi, na které je ve vyspělých ekonomikách kladen stále větší důraz - životním prostředím, kvalitou, certifikací a poradenstvím,“ říká Ing. Pavel Charvát, jednatel společnosti CERT Kladno, která konferenci pořádá. „Myslím, že nové informace, které zde účastníkům nabízíme, jsou v takovémto rozsahu a v takto přehledné formě v naší zemi jinak prakticky nedostupné,“ dodává. To potvrzuje i motto konference „O aktuálních problémech v jakosti, environmentu a bezpečnosti je třeba mluvit“. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že bez informací o novinkách zaváděných mimo území naší země se naše firmy nebudou moci dlouhodobě úspěšně měřit se světovou konkurencí.
V rámci plenárního zasedání konference ENVIRO 2007 budou nastíněny příležitosti pro využití evropských fondů pro projekty ochrany životního prostředí a to jak ze strany podnikatelů, tak i ze strany veřejné správy. Pro podniky budou důležité informace o změnách, které přináší nová chemické legislativa REACH a rizicích pro rozvoj našich firem. Diskutovány budou také další novinky v evropské legislativě, které budou mít významný vliv na konkurenceschopnost českých podniků. Systémy ochrany životního prostředí budou mít v budoucnu stále větší vliv i na ekonomickou úspěšnost firem, a to nejen díky v současnosti populárnímu tématu emisních povolenek, ale i díky daňovým změnám, které budou stále více zvýhodňovat výrobní postupy šetrné k přírodě. Ekologie se tak stane ekonomickým nástrojem třetího tisíciletí, jak říká název jednoho z příspěvků. Velkou výhodou je, že všechny tyto postřehy a informace budou účastníkům konference zprostředkovány z nejpovolanějších míst - od nejvyšších představitelů ministerstev, zástupců vysokých škol, odborných asociací, Hospodářské komory a úspěšných českých i zahraničních firem.
V letošním roce význam ENVIRA dále vzroste díky rozšíření témat o problematiku rozvoje Středočeského kraje a jeho souvislost s ochranou životního prostředí, která budou projednávána v sekcích pod názvem "Ochrana životního prostředí při strategickém, regionálním a územním plánování ve Středočeském kraji". Ohled na životní prostředí je již vyžadován nejen legislativou, ale i samotnými občany, kteří v kraji žijí. Dobře připravený plán rozvoje, který bere ohled právě na environmentální zájmy, je tak zárukou, že budou minimalizovány problémy při výstavbě silniční a železniční sítě, bytové výstavbě ale i při budování a rozvoji průmyslových zón. „ Ochranu životního prostředí je nutné zapojit do úvah o územním plánování i do jeho rozvojových strategií jako nedílnou součást. Znamená to mimo jiné přemýšlet v daleko delších časových horizontech“ uvedl náměstek hejtmana Středočeského kraje Ing. Vilém Žák. V této sekci konference však budou naznačeny i nové možnosti v oblasti využití obnovitelných zdrojů, alternativních paliv, plánování protipovodňových opatření a řada dalších témat.
Pro podnikatele jsou kromě výše zmíněných oblastí připraveny i zkušenosti z aplikace nového Zákoníku práce a jeho důsledky pro BOZP (Bezpečnost a ochranu zdraví při práci), upozornění na novinky v přístupech Inspekce práce a v systémech environmentálního managementu. V době, kdy naprostá většina podniků vede většinu svých agend elektronicky, stoupá význam ochrany bezpečnosti dat a analýzy rizik v této oblasti. Proto jí organizátoři konference věnovali samostatnou sekci.
Konference ENVIRO 2007 se již tradičně koná pod záštitou ministra životního prostředí Martina Bursíka, hejtmana Středočeského kraje Petra Bendla, předsedy Rady ČR pro jakost Roberta Szurmana, primátora Statutárního města Kladna Dana Jiránka a prezidenta Hospodářské komory ČR Jaromíra Drábka.
ENVIRO je také jednou ze stěžejních akcí Národní politiky podpory jakosti, která sdružuje všechny aktivity státních organizací, nevládních skupin, oborových a výrobních svazů vztahující se ke kvalitě. „Kvalita a ochrana životního prostředí spolu velmi úzce souvisejí a v poslední době se stávají také jedním z hlavních argumentů konkurenčního boje. Proto Rada ČR pro jakost podporuje všechny aktivity, které zjednodušují našim firmám přístup k novým informacím v těchto oblastech a v konečném důsledku přináší všem občanům kvalitnější výrobky a služby, lepší životní prostředí a také úspěšnější firmy,“ dodává JUDr. Ing. Robert Szurman, předseda Rady ČR pro jakost.
www.cert.cz, www.npj.cz

Kalendář akcí

<<  Únor 2024  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
26272829   

Odběr novinek


Technika News
StreamTech.tv News

..