Google překladač: English Deutsch
evropský kongres o ekologických technologiích a obnovitelných zdrojích energie

Očekává se účast kolem 500 účastníků z Evropy a ze zámoří - jedná se o přední událost svého druhu, která nabízí prostor pro podporu a propagaci odborné diskuze mezi experty, a rovněž otevírá nové tržní příležitosti v oblasti ekologických technologií.
Odborníci na ekologii z celé Evropy a ze zámoří se ve Vídni zúčastní 1. evropského kongresu Envietech o ekologických technologiích a obnovitelných energiích, který se bude konat ve dnech 31. ledna až 1. února 2008.

ACV_09_2007a_412--170b.jpg

Hlavním cílem této akce, která je pořádána pod patronátem a záštitou rakouského Ministerstva životního prostředí, je poskytnout podrobný přehled o nejnovějších inovacích, produktech, trendech a způsobech řešení problémů v oblasti ekologických a energetických technologií, a to formou různých odborných diskuzí, obchodních výstav a expozic.
Cílem a úlohou projektu Envietech je vytvořit přední evropskou konferenci zaměřenou na ekologické technologie a obnovitelné zdroje energie za účelem dlouhodobého posílení tohoto dlouhodobě rostoucího trhu. Pro ilustraci uvádíme, že jen v Rakousku je roční objem trhu v tomto segmentu 4 miliardy euro a jeho roční růst jen v Rakousku dosahuje 7,5 procenta. V celé Evropě je objem tohoto trhu kolem 230 miliard eur. Envietech 2008 poskytne prostor pro podrobný přehled o nejnovějších produktech a službách v oblasti
ekologických a obnovitelných energií. Hlavním cílem této konference je propagace a prosazování možností a alternativ na zlepšení životního prostředí a klimatu.
Kromě odborných přednášek, které poběží ve dvou kongresových sálech současně, budou účastníci veletrhu mít i dostatek příležitostí k výměně zkušeností, a to formou vzájemných obchodních diskuzí. V rámci kongresu Envietech se uskuteční také 4. evropské fórum ekologických inovací, které bude zaměřené na využívání příležitostí globálního trhu. V rámci obchodních expozic a výstav budou prezentovány nejmodernější výrobky a řešení z oblasti vodohospodářství, zpracování odpadu, využití obnovitelných energií a poskytování služeb a technologií.
Spolu s rakouským Ministerstvem životního prostředí se na pořádání konference Envietech 2008 podílí také následující organizace: ACV - Austria Center Vienna, ICC - International Association for Cereal Science and Technology (Mezinárodní asociace pro vědecký výzkum a technologie v oblasti cereálií), ECO - Eco World Styria, ÖGUT - Rakouská společnost pro životní prostředí a technologii, WKO - Ekologická technologická síť a město Vídeň. Kongres a obchodní výstava jsou určeny pro účastníky z oblasti obchodu, průmyslu a finančních služeb, pro zástupce krajů, obcí a dalších
samosprávných organizací, pro nevládní organizace z Evropy i ze zámoří. Další informace najdete na webových stránkách http://www.envietech.at