Google překladač: English Deutsch

Bezplatně vytvořený energetický štítek od firmy Wienerberger slouží pro zhodnocení obálky domu z hlediska jeho energetické náročnosti. Poskytuje informaci o tom, zda objekt splňuje podmínky energeticky vyhovující budovy, a naznačuje finanční nároky na provoz stavby. Aplikaci jistě ocení všichni, kteří potřebují rychle a jednoduše získat první informaci o energetické náročnosti domu. Štítek je možné spočítat pro všechny domy z POROTHERMU.

Dnes musí mít každá nová stavba „průkaz energetické náročnosti budovy“, který je nutným podkladem pro stavební povolení. Průkaz vydává energetický auditor a jde o složitý proces, v němž se hodnotí vytápění, chlazení, větrání, příprava teplé užitkové vody a osvětlení. Dřív, než je tento průkaz vystaven, může stavebníkům velmi pomoci v orientaci o energetické náročnosti domu právě energetický štítek. Ten zohledňuje propustnost tepla všemi vnějšími konstrukcemi budovy, a je tak dobrým vodítkem, do jaké kategorie se dům v průkazu energetické náročnosti zařadí.
Energetický štítek obálky budovy je grafickým vyjádřením stavebně-energetických vlastností konstrukcí domu a podle revidované technické normy ČSN 730540-2, platné od května 2007, nahrazuje původní Energetický štítek budovy. Hodnocení stavebně-energetických vlastností budovy se oproti původní normě zjednodušuje na hodnocení prostupu tepla obálkou budovy pomocí průměrného součinitele prostupu tepla Uem.
Energetický štítek obálky budovy dříve generovaly některé specializované programy z topenářského oboru, případně z oboru stavební fyziky. Zpracováním štítku lze mezi sebou porovnat konstrukčně-tepelné řešení vzájemně různorodých staveb. Výsledná klasifikace ze "štítku" ukazuje, v jaké kategorii se nachází budova při zpracování průkazu energetické náročnosti budovy. Ten je na rozdíl od štítku povinný, zároveň je však nepoměrně složitější na vstupní údaje a zpracování.
Výpočtová pomůcka pro vytvoření energetického štítku obálky budovy pro domy z cihlového systému POROTHERM je k dispozici na webových stránkách www.porotherm.cz/STITEK. Součástí energetického štítku není jen grafická podoba, ale také protokol, který popisuje tepelné parametry budovy. Obě části lze vytisknout. Pro pořízení výpočtu je nutné do protokolu zadat údaje, které významně ovlivňují energetickou náročnost objektu. K veličinám, jež je potřebné uvést, patří plocha a materiál vnější stěny, plocha a materiál stěny suterénu, plocha střechy, plocha stropu pod nevytápěnou půdou, plocha podlahy přilehlé k zemině, plocha oken, plocha dveří a plocha střešních oken.
U domů z POROTHERMU lze i bez zateplení dosáhnout při hodnocení prostupu tepla obálkou dané budovy hodnoty B – úsporné nebo C1 – vyhovující doporučené úrovni. Důkazem mohou být typové domy z programu POROTHERM DŮM, u kterých jsou štítky standardně uváděny.
Energetický štítek lze zdarma vytvořit na www.porotherm.cz/STITEK