Google překladač: English Deutsch

Společnost Sigfox, založená v roce 2009 v Labège, malém městě nedaleko Toulouse ve Francii, má v současnosti ambice stát se přední světovou firmou v oblasti komunikačních služeb pro IoT (internet věcí). Řešení firmy Sigfox vytvořená na základě vlastní sítě LPWA (Low Power Wide Area) jsou momentálně využívána v 36 zemích s celostátním pokrytím v 17 z nich. Celkové pokrytí je 2,6 miliónů kilometrů čtverečních a v pokryté oblasti žije 660 miliónů obyvatel.

emitech obr1

K tomu, aby se umožnilo miliardám zařízení komunikovat, nestačí jen na území rozmístit základnové stanice, ale je též třeba správě implementovat vestavěné komunikační moduly do připojených objektů. Proto společnost Sigfox požaduje, aby všechna zařízení připojená do její sítě měla certifikát Sigfox Ready. To, že každé zařízení musí odpovídat specifikacím radiové sítě Sigfox (z hlediska příjmu i vysílání), zaručí, že komunikační moduly implementované v zařízení jednotlivých partnerů budou mít dostatečný výkon a umožní síti dosáhnout vysoké kvality služby QoS (Quality of Service).
Certifikační program Sigfox umožňuje partnerům integrovat do jejich zařízení komunikační moduly Sigfox tím, že jim poskytne příslušné knihovny s implementací protokolu. Umožňuje vyhodnocovat také parametry celkového vyzářeného výkonu a QoS.
Společnost Emitech Group jako kvalifikovaný Sigfox Partner je jedinou francouzskou organizací autorizovanou provádět certifikaci Sigfox Ready™. V principu jde měření, která vyhodnocují parametry vyzařovaného výkonu koncového zařízení. Výsledky jsou použity ke klasifikaci každého komunikujícího zařízení a stanovují efektivní vyzářený výkon zařízení.
Je třeba také poznamenat, že Emitech nabízí též zajištění všech požadovaných procedur pro udělení značky CE, která je předpokladem pro uvedení produktu na trh v zemích Evropského hospodářského prostoru. Služby zahrnují také zohlednění dalších procedur vyžadovaných mimoevropskými zeměmi při uvedení výrobku na trh nebo individuální přizpůsobení zkoušek specifickému typu kvalifikace.
Požadavek na certifikaci Sigfox Ready již nyní nemusí směřovat nejprve na firmu Sigfox, ale je možné se obrátit přímo na Emitech.

www.emitech.fr