Google překladač: English Deutsch

Mezinárodní pozice veletrhu EmbaxPrint je dlouhodobě silná, což potvrzuje tradiční účast více než třetiny zahraničních vystavovatelů. Letošní ročník, který se na brněnském Výstavišti uskuteční ve dnech 22.-25. května, má ambice zahraniční účast ještě více posílit. Přihlášeny jsou firmy ze 26 zemí tří kontinentů. Nejvíce zahraničních vystavovatelů, stejně jako v minulých letech, je ze Slovenska, Polska, Německa a Itálie. Na brněnské Výstaviště se opět vrací vystavující firmy a státy minulého ročníku, nově se představí společnosti z Ruska, Filipín a Senegalu. Pro statistiku veletrhu EmbaxPrint 2007 to bude znamenat rekord v počtu zemí zastoupených na veletrhu.

26-AGFA-s.jpg

Ukazuje se, že v Brně se chtějí představit všechny firmy, jejichž cílem je prosadit se v silném ekonomickém evropském prostředí. Vyšší bude také ukazatel obsazené výstavní plochy veletrhu, která činila při posledním ročníku 16.258m2. Značný zájem firem je o expozice s větší výstavní plochou, což potvrzuje jak dynamický rozvoj daného oboru, tak pozici dominantního veletrhu ve střední Evropě.

Nový vstup do areálu Výstaviště
EmbaxPrint bude rozmístěn do čtyř nejmodernějších pavilonů brněnského výstaviště. Novinkou pro návštěvníky bude nový bezbariérový vstup do areálu z ulice Hlinky. Výstavba kryté lávky byla zahájena před několika týdny a vstup bude slavnostně otevřen už v dubnu na Stavebních veletrzích. „Vstup z ulice Hlinky má pro veletrh EmbaxPrint velký význam, protože je bezprostřední blízkosti pavilonu G2, ve kterém se bude prezentovat nový obor veletrhu „marketing a reklama“. Pavilon G2 nese název „Pavilon marketingové komunikace“ a stane se místem expozic firem z oblasti velkoplošného tisku, signmakingu, výroby POP/POS materiálů a jiných reklamních produktů a služeb. Konkrétně se představí společnosti Omniplast, Ferona Thyssen Plastics, Profisign Plus, Megaflex, Activity Promotion, Electron, Geodis Brno, SCA Packaging, Comac, Univox a další.

Digitální technologie v praxi
Sousední pavilon G1 – pavilon digitálních technologií bude zaplněn značkami světových výrobců a dodavatelů tiskových řešení. Kromě zvučných jmen vystavovatelů, obsadí 700m2 plochy projekt Workflow obrazových dat, který sdružuje více než 20 firem. V šesti na sebe navazujících technologických parcích uvidí návštěvníci práci s digitálními fotoaparáty a fotografickým příslušenstvím, tisk velkoplošných fotografií, zpracování fotografií a finalizaci grafického designu tiskovin v programech pro DTP a prepress, seznámí se s nástroji pro personalizaci a customizaci tiskovin, s možností digitální tiskové produkce a se zařízením pro automatizaci dokončovacích operací vytištěných zakázek.

Neméně významné ofsetové technologie budou soustředěny do pavilonu F a z důvodu velkého zájmu vystavovatelů zaplní částečně i pavilon G2. Největší expozice, mnohdy přesahující 300m2, využijí k prezentaci novinek a praktických ukázek společnosti KBA-Grafitec, Graffin, Heidelberg, Uniware, GUMMI-PRINT nebo Adast.
Do pavilonu V bude situována veškerá obalová technika od materiálů až po stroje a balící linky a také firmy papírenského oboru. Novinky budou prezentovat například firmy Arcon Machinery, Ekobal, Technology, Velteko, Klastr Omnipack nebo papírenské firmy Marbach, ARTYPA Holubov, ORPA papír, a další.

Obalová asociace SYBA, jeden z odborných garantů veletrhu připravuje na svém stánku v pavilonu V projekt „Kvalitní testování pro kvalitní a bezpečné obaly“. Návštěvníky se zájmem o obalovou problematiku zaujme mezinárodní potravinářská konference s názvem „Účinný marketing v prodeji potravin“. Pro reklamní agentury, zadavatele reklamy a návštěvníky oboru „marketing“ jsou připraveny po celé čtyři dny veletrhu workshopy a přednášky, jejichž součástí bude například praktická ukázka polepu vozu, která proběhne přímo před zraky návštěvníků.

Nenechejte si ujít přehlídku nejnovějších technologií, produktů a řešení, která papírenský, obalový a tiskařský průmysl nabízí. EmbaxPrint bude jedinečnou příležitostí k obchodním jednáním a novým zkušenostem.
www.bvv.cz