Google překladač: English Deutsch
elektrotechnika, elektronika a energetika v Trenčíne

Trenčín, kedysi sídlom „pána Váhu a Tatier“, stalo dejiskom medzinárodného veľtrhu ELO SYS. Trenčín, nazývaný tiež mestom módy, sa tak na obdobie 14.–17.10.2008 stal mekkou elektrotechniky, elektroniky a energetiky a hostiteľom vyslaných zástupcov z radov vystavovateľov z Českej republiky, Poľska, Maďarska, Rakúska, Švajčiarska, Francúzska, Veľkej Británie, Nemecka, Chorvátska a Taiwanu.

História veľtrhu sa datuje od roku 1995, kedy bol usporiadaný prvý ročník. Od tých čias nielen samotný veľtrh ale i výstavisko prešlo mnohými zmenami. Viacerí si možno všimli, že tohtoročný ELO SYS bol organizovaný už nie pod hlavičkou Výstaviska TMM, a.s. Trenčín, ako tomu bolo doteraz, ale pod novým obchodným menom EXPO CENTER a.s.. V roku 1995 predstavovala výstavná plocha 3 600 m2 s počtom 105 vystavovateľov. Tento rok zaznamenal veľtrh oproti minulému ročníku 6 % nárast predanej výstavnej plochy a predstavilo sa na ňom 362 vystavovateľov na rekordnej ploche 18 658 m2. Organizátor sa okrem vynoveného areálu postaral o novú výstavnú halu č.12 a vzhľadovo i technicky zrevitalizoval ďalších päť výstavných pavilónov.
Každoročne sa ELO SYS teší rastúcemu záujmu odbornej verejnosti, čo je určite podmienené i kvalitným sprievodným programom a zásluhou odborných garantov, ktorí zaisťujú spojenie prezentačno-kontraktačného charakteru veľtrhu s vedecko-výskumnou sférou a praxou. Neodmysliteľnú súčasť veľtrhu tvoria i súťaže vyhlasované Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky. Zúčastnilo sa ich dvadsať spoločností, ktoré prihlásili celkom dvadsaťsedem výrobkov. Vyhodnotenie týchto súťaží sa konalo na slávnostnom otvorení veľtrhu 14.10.2008 a dopadlo nasledovne:

Elektrotechnický výrobok roka 2008 – (bez poradia)
Výkonový rad trojfázových distribučných transformátorov s liatou izoláciou typu aTSE 776/10 – 836/10, 630 – 2500 kVA, 6, 10 kV – BEZ TRANSFORMÁTORY a.s., Bratislava,
UZ čistička na čistenie v horľavinách s uzatvoreným chladiacim okruhom – S PoweR product s.r.o., Bratislava,
Perimetrický kábel typu VBFAMOY 50 – 1,6, na zachytenie a identifikáciu narušiteľov prísne strážených objektov – VUKI, a.s., Bratislava.

Najúspešnejší exponát veľtrhu ELO SYS 2008 – (bez poradia)
EOW – Extended Operator Workplace – EOW-M – ABB s.r.o., Bratislava,
SIMATIC S7-412H redundantný riadiaci systém – Siemens s.r.o., Bratislava,
MicroDigiCam MDC TrueCam – ZTS Elektronika SKS s.r.o., Nová Dubnica.

Unikát roka 2008, taktiež (bez poradia)

Monitorovací systém vozidiel Camelia – ANDIS, spol. s r.o., Bratislava,
Komplexný batériový telemetrický systém s univerzálnymi inteligentnými snímačmi SCT-Telemetry – Soft&Control Technology, s.r.o., Košice.

Konštruktér roka 2008
Za vytvorenie Systému merania koncentrácie vodíka v hermetických priestoroch jadrových elektrární, typ H2-MonS boli za konštruktérov roka vyhlásení
Ing. Miroslav Kolník, Ing. Peter Martinkovič a Ing. Štefan Šille. Prihlasovateľom bola spoločnosť VUJE, a.s., Trnava.
Pod krídlami Slovenskej spoločnosti elektronikov si mala možnosť zmerať svoje sily i talentovaná mládež v Celoslovenskom finále súťaže mladých elektronikov.

Slávnostné otvorenie a príhovor prezidenta predstavenstva a generálneho riaditeľa výstaviska Ing. Emila Dobiáša následne spustili sériu prezentácií, prednášok, seminárov a konferencií, z ktorých nemožno nespomenúť Konferenciu elektrotechnika, informatika a telekomunikácie 2008, ktorej iniciátorom a odborným garantom bola Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Táto po tretíkrát tiež pripravila podujatie „Dni mobilnej robotiky“.
Progresívny rast výstavnej plochy a počtu vystavovateľov, zvyšujúci sa záujem zahraničia, kvalitný a pestrý sprievodný program, starostlivosť o zákazníka a s tým súvisiace dobré meno sú neklamným znakom, že veľtrh ELO SYS v minulých rokoch oprávnene získal postavenie najväčšieho a najvýznamnejšieho podujatia svojho druhu na Slovensku. Výzvou pre organizátorov a príležitosťou pre vystavovateľov je získanie podobného titulu v rámci Strednej Európy. I budúci rok, v termíne 13.–16.10.2009, môžeme spoločne sledovať, či sa mu to darí.