Google překladač: English Deutsch
Na naše otázky odpovídal Ing. Jiří Halbrštát, marketingový manager společnosti Manpower.

Ing. Jiří Halbrštát – marketingový manager společnosti Manpower
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Ve společnosti Manpower působil od roku 2004 jako manažer pobočky v Ústí nad Labem a potom od roku 2006 jako marketingový manažer.

T+T: Co znamená současná ekonomická krize pro celosvětový trh práce a jak se projeví konkrétně v České republice?

Na jednu stranu se v poslední době razantně snížila fluktuace zaměstnanců. Lidé si mnohem více váží svého zaměstnání a více než jindy si uvědomují, že v případě propouštění si firma snaží udržet loajální zaměstnance, kteří ve firmě pracují delší dobu. To ještě snižuje dostupnost lidí na trhu práce. Naopak na trh práce přicházejí lidé z firem, které jsou zpomalením ekonomiky postiženy.
V této nejisté době sledujeme u našich klientů 2 různé typy reakcí. Některé výrobní firmy, které utlumují výrobu propouští přednostně agenturní zaměstnance, protože je to pro ně mnohem jednodušší, než rozvázat pracovní poměr s kmenovými zaměstnanci. Naopak firmy, které výrobu nesnižují, ale nejsou si jistí, jak bude pokračovat další vývoj ekonomiky, dávají naopak přednost agenturním zaměstnancům, protože tato pracovní síla je mnohem flexibilnější.

T+T: Které obory se tedy v současnosti jeví jako nejperspektivnější, a kterým naopak hrozí recese?
V této fázi jsou postiženy především obory, které vyrábí nebo prodávají luxusní zboží, jehož spotřebu mohou lidé odložit. Proto se recese dotkla v první fázi automobilového průmyslu, zpomaluje prodej nemovitostí a například některé cestovní kanceláře hlásí pokles prodejů zájezdů.
Z pohledu personální agentury je stále perspektivní IT segment, kde je dlouhodobě vysoká poptávka po zaměstnancích.

T+T: Lze pozorovat rozdíl trendů v Čechách, Praze a na Moravě?

V posledním roce se nejdynamičtěji rozvíjel ostravský region, kam přicházelo nejvíce nových investorů. Finanční krize se ani tak neprojevuje v rámci velkých regionů, ale spíše pozorujeme velké rozdíly mezi jednotlivými městy. U každého většího města vznikla v posledních letech alespoň jedna průmyslová zóna. Pokud tam jsou soustředěni pouze dodavatelé velkých evropských automobilek, tak to představuje pro zaměstnanost v těchto městech obrovské riziko.

T+T: Jak jsou na tom ve srovnání s ČR naše sousední země?
V USA začaly razantně klesat nábory už na přelomu roku. Západní země toto postihlo v prvním čtvrtletí a do východní Evropy se tento trend přesunul během třetího čtvrtletí. Polsko a Maďarsko se potýká s mnohem většími problémy, naopak na Slovensku k většímu propouštění zatím nedochází.

T+T: Přestože se může zdát předčasné o tom mluvit, propad ekonomiky nebude trvat věčně. Katarze, kterou současná krize bezesporu je, jistě přinese výraznou změnu trhu, troufáte si odhadovat jaké změny na trhu práce nás čekají v perspektivě následujících deseti let?
Během recese se zastaví enormní tlak na růst platů, jak ze strany zaměstnanců tak i odborů, který teď velmi tíží především výrobní firmy. Po návratu prosperity se to ale vrátí do původních kolejí.
Velké změny nás čekají v České republice, jejíž ekonomika je tažena především zpracovatelským průmyslem. Dá se očekávat, že vzhledem k silné koruně a vysoké mzdové úrovni, přesunou mezinárodní společnosti svoji výrobu do východních zemí. Na trhu práce u nás nebude taková poptávka po nekvalifikované pracovní síle a tito lidé budou těžko hledat uplatnění.

Více informací na: www. manpower.cz