Google překladač: English Deutsch

V průběhu měsíce ledna se testoval EKOBUS při provozu příměstské linkové dopravy v horské oblasti východních Krkonoš. Firma OSNADO spol.s.r.o. vyzkoušela v testovacích jízdách na linkách do Pece pod Sněžkou a Jánských Lázní zapůjčený autobus s pohonem na stlačený zemní plyn - CNG. Jednalo se o autobus SOR 12m nízkopodlažní vozidlo městského provedení - EKOBUS Intercity plus s hydraulickým usnadněním nástupu a plošinou pro vozíčkáře. Technické parametry vozidla lze dohledat na www.ekobus.cz. Cílem této akce bylo seznámit se s tímto výrobkem a vyzkoušet jeho nasazení v provozu příměstské linkové dopravy v horské oblasti východních Krkonoš v zimním období. Shodou okolností byly v testovaném období extrémní povětrnostní podmínky (přívaly sněhu, mrazivé počasí, silný vítr,..). Přesto z hlediska provozu s tímto autobusem nebyly žádné komplikace. Jeho provoz byl bezproblémový (zimní startování, pohyb ve sněhu atd.). Vyzkoušení vozidla v plném rozsahu nebylo zcela optimální, a to ze dvou důvodů. Autobus byl městského provedení a kapacita jeho nádrží na CNG byla pro provoz běžné příměstské dopravy nedostačující. Druhým důvodem bylo jeho určení pro městskou hromadnou dopravu, tudíž spokojenost cestujících na trase Pec pod Sněžkou - Hradec králové není možné v tomto ohledu objektivně hodnotit.
doprava.melies.cz