Google překladač: English Deutsch

K jedněm z největších veletrhů ve střední a východní Evropě zaměřených na vodní hospodářství, nakládání s odpady a na ochranu všech složek životního prostředí patří Ekologické veletrhy Brno. Letos se uskuteční na brněnském výstavišti od 20. do 22. května 2008. Projekt těchto veletrhů vhodně spojuje dvě navzájem se doplňující akce – Mezinárodní vodohospodářskou výstavu VODOVODY–KANALIZACE (VOD-KA) a ENVIBRNO. Podporují jej ministerstva životního prostředí, zemědělství a průmyslu a obchodu.

Pro mnohé firmy znamená tato synergie možnost seznámit se s aktuální ucelenou problematikou tohoto odvětví. V současnosti jsou už přihlášeny renomované firmy, které jsou lídry na českém i evropském trhu. Tradičně budou přítomny například Buderus litinové systémy s.r.o., Hawle Armatury, spol. s r.o., Jihomoravská armaturka, spol. s r.o., Kobit, spol. s r.o., Veolia Voda ČR, a.s., Wilo Praha s.r.o., Ondeo services CZ, s.r.o., Sigma 1868 spol. s r.o. a další.

Jednou z jeho priorit je zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží. Novinkou pro návštěvníky i vystavovatele bude „poradenské centrum“, které připravují organizátoři veletrhu se zástupci ekologického portálu Enviweb. V jejich expozici budou soustředěny informace z oboru ekologie pro širokou veřejnost.

Poprvé v historii těchto veletrhů se uskuteční konference NO-DIG o bezvýkopových technologiích. Akce by měla přispět k řešení výměny vodovodních a kanalizačních řadů ve městech, neboť polovina inženýrských sítí v Evropě je už na pokraji své životnosti. V současnosti enormně vzrůstají náklady na jejich udržování. Jedním z témat odborného doprovodného programu bude rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací v obcích. Zástupci sídel se na něm seznámí s nejnovějšími informacemi o budování čistíren odpadních vod a s rozvojem vodohospodářské a kanalizační sítě. Tyto problémy totiž řeší většina sídel, podle požadavků směrnic EU musí být totiž do roku 2010 všechny aglomerace do 2000 obyvatel vybaveny těmito zařízeními.

Celková skladba vystavujících firem na letošním ročníku Ekologických veletrhů Brno bude průřezem všech vzájemně propojených oborů zaměřených na životní prostředí. Veletrh přispěje ke spolupráci nejen mezi tuzemskými firmami a státní správou, ale k souladu legislativy mezi jednotlivými státy.