Google překladač: English Deutsch

POLEKO - mezinárodní ekologický veletrh – místo setkání obchodních partnerů z oblasti ochrany životního prostředí a komunálních technologií. Mezinárodní lídři oboru, odborné konference, workshopy, setkání a zajímaví vystavovatelé – to vše Vás čeká na 19. ročníku poznaňského veletrhu, který se koná ve dnech 20.–23. listopadu 2007. Tisíc vystavovatelů z 20 zemí bude prezentovat nejnovější řešení v ochraně životního prostředí v těchto sektorech: voda, odpadní vody, odpady - recyklace, čištění a údržba, komunální technika, energie a obnovitelné zdroje energie, čistota vzduchu, ochrana proti hluku a vibracím, měření a kontrola, environmentální vzdělávání.
Každý sektor je doprovázen řadou konferencí a atraktivních programů.

events.jpg

Obnovitelné zdroje jako hlavní téma
Tomuto tématu bude věnována speciální expozice, kde jednotliví vystavovatelé představí kotle, kamna, pelety, tepelná čerpadla, solární kolektory a domácí větrné elektrárny. Jednotlivým tématům budou věnovány konference a semináře.

Další tématické výstavy:
Recyklace, INVESTCITY – ekologie, Komunální technika, Věda pro životní prostředí, Měření a kontrola

East-West Meeting Point
POLEKO jako vedoucí veletrh ve střední Evropě se stal kontraktační platformou pro západní a východní obchodníky. Veletrhu se účastní národní prezetace pod záštitou národních agentur nebo vládních institucí formou společných expozic: Česká republika, Dánsko, Francie, Německo, Norsko, Španělsko, Švédsko.

Mezinárodní obchodní spolupráce na poli ochrany životniho prostředí bude umocněna matchmakingem - efektivním nástrojem, který umožní polským a zahraničním firmám hledat partnery pro společné projekty. Program zahrnuje např. témata: Dánské dny; Polsko-norská spolupráce v ochraně životního prostředí; polsko-německá spolupráce “Environmentální výzkum pro udržitelný rozvoj: technologie, technika, modelové koncepty; EcoInnoTech brokering event; International Cooperation Exchange

Pro více informací navštivte webové stránky veletrhu http://poleko.mtp.pl/en