Google překladač: English Deutsch
v automobilce Toyota Peugeot Citroën

Ekologickým zlepšením roku se stalo snížení produkce kalů na firemní čističce přidáním dalšího procesu čištění a následným zpracováním kalů v kalolisu, díky kterému došlo ke snížení produkovaných odpadů. Dalším významným projektem je recyklace vyřazených plastových dílů na speciální drť, která dále slouží k výrobě plastových odpadkových košů. Díky těmto a dalším projektům firma dosáhla významných opatření ve všech oblastech: množství produkovaných odpadů na vyrobený vůz kleslo z předloňských 15, 6 kg na loňských 12, 9 kg, spotřeba energie na jeden vůz klesla o necelých osm procent a spotřeba vody dokonce o desetinu. Emise těkavých látek se snížily z 24 g/m2 na 13, 8 g/m2. V roce 2007 bylo v areálu továrny vysázeno 30 000 stromů. Mezi připravované projekty patří aplikace tzv. fotokatalitických nátěrů na vybrané budovy, které chemickou reakcí na bázi oxidu titaničitého (TiO2) čistí ovzduší od nečistot.

Představitelé nejmodernější automobilky v ČR seznámili veřejnost s výsledky práce v roce 2007 a se svými plány do budoucnosti. Prioritami jsou péče o zaměstnance, výroba a kontrola nákladů a ochrana životního prostředí.

Péče o zaměstnance
Ke konci roku 2007 zaměstnávala TCPA 3564 osob, více než pětinu tohoto počtu tvoří ženy. Věkový průměr zaměstnanců se pohybuje kolem 27 let. TCPA patří mezi nejlépe odměňující firmy v ČR. V letošním roce vzrostou tarifní mzdy o sedm procent. Průměrná mzda ve výrobě stoupne ze současných 23 100 korun na 26 200 korun. Od 10. 4. se přesouvá náborové středisko na novou adresu Jaselská 876, Kolín.

Výroba a kontrola nákladů
V roce 2007 vyrobila TPCA celkem 308 478 vozů. Zvýšením automatizace a neustálým snižováním prostojů tak poprvé od svého založení v únoru 2005 překročila hranici 300 000 vozů ročně. Koncem roku 2008, po necelých čtyřech letech existence závodu, můžeme očekávat vyrobení miliontého kusu.