Google překladač: English Deutsch

Prodejna Albert v Jesenici byla v prosinci 2008 nově otevřena v rámci přeměny prodejen Albert v nové vizuální a komunikační podobě. Nyní je první a jedinou prodejnou v České republice s chladicím a mrazicím zařízením využívajícím jako chladivo oxid uhličitý (CO2) místo běžných HFC chladiv.

„Hlavní předností přírodního chladiva CO2 je nulový potenciál rozkladu ozonu a přibližně 3 000krát menší potenciál globálního oteplování než u běžných HFC chladiv,“ dodává ing. Karel Fořt, ředitel společnosti CARRIER chladicí technika CZ s.r.o., která novou technologii chlazení v prodejně Albert instalovala.


Přibližnou představu o šetrnosti zařízení lze učinit z potenciálního srovnání zařízení s osobním automobilem. Únik dvou kilogramů běžného chladiva má na životní prostředí podobný dopad jako když osobní automobil střední a vyšší třídy ujede přibližně 34 000 kilometrů. Pokud unikne stejné množství chladiva CO2, výrazně se sníží dopad na životní prostředí, protože v tomto případě je přibližná zátěž pouze 11 km ujetých stejným vozidlem.


Ekologický provoz na prvním místě
„Naším cílem je snížení dopadu provozu prodejen na životní prostředí při zachování nejvyšší kvality služeb pro naše zákazníky. Instalování tohoto zařízení je jedním z dalších konkrétních kroků v této oblasti,“ říká Pavel Mikoška, ředitel pro kvalitu a supervizor odpovědné strategie prodejen Albert a Hypernova.
Především vyšší spotřeba energií stále významněji ovlivňuje životní prostředí a jeho kvalitu. Mezi klíčové otázky současnosti nejen v oblasti maloobchodu patří vyhledávání efektivních řešení při zachování budoucího rozvoje. „Přestože jsou pořizovací náklady na tato zařízení vyšší, rozhodli jsme se v tomto směru cíleně investovat. Celkový a všestranný rozvoj našich prodejen patří, stejně jako ekologický přístup, dlouhodobě mezi naše priority,“ zdůrazňuje Mikoška.
Pozitivní zkušenosti s využitím tohoto řešení mají již v dalších částech Evropy. Úspěšně tyto technologie a zařízení provozují například ve Švýcarsku, Německu a Skandinávii, kde na ekologický provoz a ekologii kladou velký důraz. Silná podpora a preference těchto technologií v Norsku a Dánsku potvrzuje i skutečnost, že jsou v těchto státech osvobozeny od daňového zatížení.


Další zajímavé informace o přírodním chladivu CO2:
- potenciál snížení spotřeby elektrické energie 5 – 10 % (dle klimatických podmínek)
- nulový potenciál rozkladu ozonu ODP=0, žádný vliv na ozonovou vrstvu
- nízký potenciál globálního oteplování GWP=1
- lepší objemová chladivost, čímž se uspoří instalační materiál
- u zařízení s chladivem CO2 není nutné provádět pravidelné roční kontroly těsnosti okruhu jako u HFC chladiv