Google překladač: English Deutsch

Jako nástroj k měření spotřebované elektrické energie PEW vyvinul inteligentní měřící systém (Eco power meter), kterým lze průběžně bezdrátově sledovat spotřebu a vytíženost jednotlivých strojů (sekcí, hal) a na základě těchto zjištěných faktů hledat úsporná řešení.

V souladu se současnými trendy a požadavky na zvyšování účinnosti a lepší využití energetických zdrojů uvedla firma Panasonic Electric Works na trh nový přístroj pro měření spotřebované elektrické energie (Eco-Power Meter) s typovým označením KW8M (obr. 1). Inteligentní přístroj umožňuje nejenom efektivní sledování a řízení ekonomické spotřeby elektrické energie různých strojů a výrobních zařízení, dílen a provozů, ale současně poskytuje uživateli také důležité údaje a informace pro základní diagnostiku rozvodné sítě, monitorování a rozbor poruch i plánovanou údržbu. Jedná se o inteligentní elektronický elektroměr, který vedle přesného měření spotřebované energie umožňuje sledování a evidování skutečné doby provozu a počtu zapnutí zvoleného spotřebiče i měření charakteristických veličin rozvodné sítě. Díky standardně vestavěnému sériovému rozhraní RS485 MODBUS RTU se dá kompaktní přístroj snadno propojit s již existujícími provozními a měřicími systémy. Rovněž ho lze bez problémů připojit s využitím programovacího nástroje MEWTOCOL k programovatelným automatům Panasonic řady FP.

Z naměřených veličin (u, i, f, cos , P, S, Q, Wp, Ws, Wo, tein, taus, n) se dají znamenitě odvodit opatření pro optimální hospodaření s energií, sledování poruchovosti a plánování technické údržby. Nově přidanou funkcí je integrovaný konfigurovatelný pulzní výstup, který při dosažení předem definované spotřeby automaticky vyšle paralelní signál. To umožňuje například přepnutí elektrických pohonů (čerpadel, míchaček aj.) v závislosti na spotřebě do úsporného režimu.

Přístroj pro měření spotřeby KW8M lze nakonfigurovat tlačítky umístěnými na přední straně. V běžném provozu možno měřené hodnoty odečítat přímo na dobře čitelném, třířádkovém LED displeji nebo snímat a odesílat přes integrované sériové rozhraní do nadřazeného řídicího systému. Přístroj je vestavěn v kompaktním pouzdře se stupněm krytí IP 66 s typizovaným průčelím 48 x 96 mm a hodí se jak pro zapuštění do panelu, tak i pro upevnění na montážní desku nebo na lištu DIN. Napájí se samostatně napětím 230 V AC a je použitelný v jednofázových i třífázových rozvodných sítích až do napětí 440 V AC (pro větší napěťové rozsahy jsou nutné měniče napětí).

Přístroje pro měření spotřeby energie KW8M mohou být použity jako samostatné jednotky (stand alone) pro malé stroje a zařízení, ale také začlenit do velkých decentralizovaných aplikací. Energetická náročnost a výrobní zpracovatelské náklady se tak stanou snadno měřitelné a tím i transparentnější. Nové přístroje Eco-řady tím účinně podporují hospodárné využívání elektrické energie a přispívají nepřímo i k menšímu znečištění životního prostředí emisemi CO2.

http://www.panasonic-electric-works.cz