Google překladač: English Deutsch

Datalogger společnosti Panasonic Electric Works umožňuje efektivně evidovat data široké škály aplikací jako je měření spotřeby elektrické energie (plynu, vody, páry, pohonných hmot apod.), vzdálené sledování bezobslužných provozů nebo monitorování stavů výrobní linky.
Datalogger je možno připojit přes rozhranní RS232/RS485, přes komunikační jednotku přímo k programovatelnému automatu (PLC) FP0 a zároveň lze použít čtyři paralelní vstupy pro připojení vodoměru, elektroměru, plynoměru nebo např. počítadla rohlíků.

Data lze přenášet pomocí Compaq Flash karty; v rámci sítě existuje možnost je zasílat e-mailem nebo k nim přistupovat přes protokol FTP. Pro vzdálené připojení je možno použít jednotku FP Modem-56k. Data jsou přehledně ukládána do souboru CSV, což velmi zjednodušuje jakékoliv následné zpracování. Pro nastavení celého zařízení není třeba žádný speciální program a lze jej nastavit webovým prohlížečem připojeného PC.