Google překladač: English Deutsch

Společnosti B&R a Maplesoft se dohodly na budoucí spolupráci, která uživatelům umožní co nejlépe využívat produkty obou firem s významnými synergickými efekty. Cílem je dosáhnout úspory času, úsilí a nákladů při simulacích metodou Hardware-In-the-Loop (HIL).

Při vývoji s použitím simulace hraje významnou roli schopnost řešitele vytvořit vhodný model stroje nebo systému. Namodelovat veškeré dynamické vlastnosti stroje může přitom být velmi časově náročné. „Nástroje pro fyzikální modelování, jako je např. program MapleSim™ od společnosti Maplesoft™, poskytují v tomto ohledu dokonalou podporu a významně zkracují dobu a zmenšují náklady potřebné na tvorbu modelu,“ řekl Philipp Wallner, global technology manager společnosti B&R.
 

Díky otevřené struktuře programovacího a vývojového softwaru Automation Studio od společnosti B&R stačí k přenesení fyzikálních modelů vytvořených v prostředí MapleSim do řídicího hardwaru značky B&R provést jen několik jednoduchých kroků. Výsledkem je simulace metodou HIL, při níž je chování stroje emulováno ve zcela bezpečném zkušebním prostředí v reálném čase.

„Uživatelé vývojového softwaru Automation Studio mohou při použití nástroje MapleSim velmi rychle vytvářet velice věrné modely řízených soustav, analyzovat jejich dynamické vlastnosti a poté generovat velmi efektivní programový kód s vlastnostmi reálného času,“ řekl Dr. Laurent Bernardin, viceprezident pro výzkum a vývoj ve společnosti Maplesoft. „Rozšíření procesu vývoje automatizačního systému o snadno realizovatelnou a cenově přijatelnou fázi fyzikálního modelování umožňuje zkoušet řídicí systém s virtuálním strojem dříve, než stroj jako takový fyzicky existuje. To je jednoznačný způsob, jak minimalizovat nákladné konstruktérské chyby.”

Úzká spolupráce mezi oběma společnostmi je zárukou jak optimálního začlenění fyzikálních modelů do vývojového softwaru Automation Studio, tak i jednotného a transparentního postupu práce a dlouhodobé podpory uživatelů.

www.br-automation.com