Google překladač: English Deutsch
27.–29. května v TOP Hotelu Praha má již připravený konferenční program s následujícími tématy:

Analýza současné hospodářské situace
V samotném úvodu konferenčního programu rozebere jeden z významných českých ekonomů současnou hospodářskou situaci a nastíní cesty možného vývoje.

Setkání dopravy
Opět ve spolupráci se sdružením ČESMAD BOHEMIA a Svazem spedice a logistiky budou rozebrána dopravní témata, tentokrát spojená s českým předsednictvím EU. Zazní tu informace k dopravním balíčkům, směrnicím a dalším vyhláškám, které se na půdě Evropského parlamentu připravují. Mezi přednášejícími se objeví Petr Duchoň, poslanec Evropského parlamentu, a dále zástupci Evropské komise, IRU a Ministerstva dopravy ČR. První dopravní blok bude řídit Martin Špryňar, generální tajemník ČESMAD BOHEMIA.

Jak si radíme se současnou situací v dopravě ?

Konkrétní případová studie významného evropského dopravce a jeho strategie k současné situaci na evropském dopravním trhu. Zazní tu především zkušenosti ze západní Evropy.

Logistika internetových obchodů
Účastníci budou seznámeni s přístupem k logistice ve vysoce růstovém segmentu internetových obchodů. V tomto bloku vystoupí Robert Novotný, jednatel společnosti Mironet a Pavla Čermáková, provozní ředitelka společnosti Astratex, kteří představí logistické koncepty internetových obchodů s odlišným sortimentem.

Management firem v období krize
Období krize si žádá změny v přístupu k řízení firem. Bude proto připraveno téma, které otevře pohledy na způsoby řízení v době, která není pro mnoho firem zrovna příznivá. Přednášet bude Ing. Roman Rais, který má dlouholeté zkušenosti s krizovým managementem českých firem.

Případová studie projektu DaimlerChrysler Berlin/Marienfelde , CEVA a TGW Systems Intergration
Centralizovaný automatizovaný sklad dodavatelů do závodu DaimlerChrysler jako garance stálého a bezproblémového toku materiálu do výroby.

Představení logistiky v regionu střední Evropy
V rámci tohoto bloku vystoupí představitelé logistických asociací zemí střední Evropy, konkrétně Polska, Slovenska, Maďarska a Rumunska. Po úvodním představení těchto zemí bude následovat panelová diskuse, kde bude rozebrána světová hospodářská krize z východoevropského pohledu. Zazní tu řešení, která mají připraveny jednotlivé státy našeho regionu, jaká vládní opatření a pobídky připravily a jaká je jejich strategie při řešení krize.
V rámci panelové diskuse vystoupí představitelé vládních agentur, logistických asociací a svazů.

Současný stav realitního trhu v Evropě
Bude rozebrán současný stav realitního trhu a nastíněny nové trendy tohoto segmentu. Přednášející upozorní na to, co mohou nájemci očekávat od developerů a jak se realitní trh mění v současné hospodářské krizi. Klíčovým mluvčím realitního bloku bude Ferdinand Hlobil, partner, Cushman & Wakefield, k následné diskusi bude přizváno několik významných logistických odborníků. Zajímavou novinkou kongresu bude vyhlášení ceny nájemců o nejlepší logistický park roku. Tato cena bude vyhlášena vůbec poprvé a bude se týkat výhradně spokojenosti nájemců s fungováním logistických parků v České republice.

Sdružená regionální distribuce do maloobchodu

Unikátní případová studie projektu GlaxoSmithKline France a FM Logistic, který díky synergii zásadně optimalizoval organizaci supply chain modelu v oblasti distribuce.

Návštěva logistických center
Jako každý rok bude připravena návštěva zajímavých logistických provozů.

Vaši účast již nyní můžete potvrdit pomocí internetového registračního formuláře na www.eastlog.biz/registrace

Nově speciální akce pro uživatele logistických služeb a produktů!
Sleva 50 % na delegátské vstupné!

www.eastlog.biz