Google překladač: English Deutsch

Společnost Siemens vyvinula technické řešení pro rádiové sítě, které umožňuje operátorům držet své náklady na uzdě. Jednu základnovou stanici lze současně provozovat jako GSM i W-CDMA stanici a využívat tak stávající GSM infrastrukturu na maximum - ve všech částech sítě. Nejnovějšími přírůstky v produktové řadě Siemens “One Network” jsou W-CDMA stanice pro GSM pásmo 900 MHz a gateway Surpass hiD 3100, která převádí data v mobilní transportní síti prostřednictvím protokolů TDM, ATM a IP a stává se tak ideálním rozhraním mezi rádiovou a přenosovou sítí. Na hongkongském veletrhu ITU Telecom World/3G World Congress Siemens poprvé předvede kompletní infrastrukturu svého konceptu “One Network”.

Klíčem ke konkurenceschopnosti operátorů je snižování nákladů. Proto je koncept "jedné sítě" (One Network) společnosti Siemens pro operátory tak přitažlivý. K zajištění co nejefektivnějšího přenosu stále rostoucího objemu dat z multimediálních aplikací a hlasových hovorů vyvinul Siemens řešení umožňující přenos W-CDMA dat na GSM frekvenci 900 MHz. Všechny komponenty sítě jsou schopny pracovat v režimu GSM i W-CDMA - od přístupu až k páteřní síti, transportu a řízení sítě.

"Našim cílem je umožnit operátorům, kteří chtějí nabízet nové širokopásmové aplikace, rozšíření stávajících GSM sítí o 3G funkcionalitu s minimálními náklady na instalaci," vysvětluje Dina Bartels, ředitelka strategie produktů UTRAN společnosti Siemens.

Úspory v nákladech na instalaci jsou významné. Používá-li se totiž stejná frekvence 900 MHz, lze využít nejen všech existujících základnových stanic, ale i antén, kabelů a (dalších) důležitých částí základnové stanice GSM. Dalších úspor lze dosáhnout při provozu kombinované sítě GSM/W-CDMA, kdy provoz, údržba i páteřní síť jsou sdílené.

Nová gateway pro mobilní přístup Surpass hiD3105 rovněž zásadní měrou přispívá ke snížení nákladů. Toto zařízení zajišťuje optimální převod a transport dat mezi TDM, ATM a IP sítěmi. Maximální vzájemná kompatibilita v rámci GSM/W-CDMA, podpora budoucích standardů jako je LTE (Long-Term Evolution), i možnost integrace DSL sítí výrazně snižuje náklady na pronájem linky, v některých případech až o 80 procent. Podobným způsobem přispívá ke snížení nákladů i multistandardní síťový kontrolér: jediné zařízení dokáže řídit až 500 základnových stanic GSM a 512 základnových stanic W-CDMA. V porovnání s oddělenými řešeními tak dochází k zásadnímu snížení nákladů na pronájem stanovišť, spotřebu energie i klimatizaci.
www.siemens.cz