Google překladač: English Deutsch

Dopravní sál je nenahraditelným pomocníkem při praktické výuce obsluhy zabezpečovacího zařízení, a to zejména u starších typů, kde je obsluha velmi náročná. Pod vedením odborných lektorů Dopravního vzdělávacího institutu (DVI) zde ročně získávají správné návyky při obsluze stovky zaměstnanců a studentů. Lze zde demonstrovat důsledky chybné obsluhy, navozovat poruchové stavy a složité dopravní situace. I po 40ti letech od svého vzniku má tak svou důležitou funkci v dopravním vzdělávání.

Místnost o rozměrech 12 × 7,5m je vybavena modelovým kolejiště typu H-O o velikosti 7,5× 3 m, které je ovládáno obsluhou skutečného, plně funkčního zabezpečovacího zařízení umístěného po stranách místnosti. Dopravní sál má celkem sedm pracovišť, která se současně podílí na obsluze instalovaných zařízení. Kromě těchto stanic jsou zde i exponáty venkovních zabezpečovacích zařízení jako např. mechanické zámky, přestavníky a závorníky a další zařízení jako např. ovládací panel RZZ s jednotlivě přestavovanými výhybkami, klíčový přístroj, ústřední zámek, pomocné stavědlo či elektromagnetický zámek.
Brněnský dopravní sál se nachází v hlavní budově železniční stanice Brno hlavní nádraží a kromě plně funkčního vybavení je tak i vhodně dostupný svým návštěvníkům. Zařízení vybudovali v letech 1967-69 mistři učiliště AŽD nákladem asi 1,2 milionu korun. Do provozu bylo uvedeno v květnu 1969 a za 40 let svého fungování jím prošly desetitisíce zaměstnanců. Dnes ho má v užívání Dopravní vzdělávací institut. „V současné době je dopravní sál využíván především pro každoměsíční výuku v dopravních kurzech pro nově přijaté a rekvalifikované zaměstnance, dále pro výuku budoucích výpravčích a pro pravidelná školení zaměstnanců. Sál využívají i střední odborné školy se zaměřením na železniční dopravu k proškolování žáků prakticky z celé republiky,“ popisuje využití sálu Vladimír Doležal (externí lektor pro obsluhu zabezpečovacího zařízení, provádějící současně i údržbu tohoto zařízení).

Pro veřejnost je sál otevřen v rámci akcí pořádaných k Mezinárodnímu dni dětí a ke Dni železnice. „O sál je veliký zájem a to především z řad modelářů, často zde bývají dlouhé fronty zájemců. Pro organizované skupiny se zájmem o železniční problematiku nabízíme exkurze, kde je možné si po krátkém praktickém zaškolení obsluhu zabezpečovacího zařízení plně vyzkoušet,“ vysvětluje Doležal a dodává: „Vzhledem k důležitosti vybavení a nebezpečí poničení jej však neplánujeme zcela otevřít veřejnosti.“

Dopravní vzdělávací institut, a.s., (DVI) vznikl v roce 2005 jako dceřiná akciová společnost Českých drah, historie jeho předchůdců však sahá až do padesátých let minulého století. DVI se zabývá především výukou a vzděláváním odborníků zejména v oblasti dopravy, a to nejen železniční, přičemž se opírá o bohaté praktické zkušenosti lektorů. Nezanedbatelnou součástí činnosti jsou jazykové kurzy na míru a vzdělávání v oblasti legislativy a nových požadavků v souvislosti s členstvím v EU a novými předpisy. Další oblastí, kterou se DVI zabývá, jsou psychologická vyšetření a školení svařování. Celorepublikovou působnost zabezpečuje téměř 120 kmenových zaměstnanců, vedle toho Institut disponuje širokou sítí externích lektorů. DVI spolupracuje s řadou vzdělávacích institucí a vysokých škol a provozuje desítky učeben v rámci celé ČR. Společnost DVI je držitelem certifikátu systému řízení jakosti dle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2001.