Google překladač: English Deutsch

Rok a půl před plánovaným termínem mohou řidiči začít využívat významnou část nově budované mimoúrovňové křižovatky v Brně Pisárkách. Náročný projekt umožní plynulý a bezpečnější průjezd po velkém městském okruhu v blízkosti ulice Hlinky a u 9. brány brněnského výstaviště. Díky přemostění lze také pohodlněji vyjet z centra města na Pražskou radiálu. Stavbu provedlo sdružení dodavatelů pod vedením společnosti Skanska DS během jedenácti měsíců. Investorem projektu je Státní fond dopravní infrastruktury a město Brno.

pisarky_1.jpg

„Po dohodě s investorem jsme změnili harmonogram stavby a přednostně jsme začali pracovat na propojení Pražské radiály a velkého městského okruhu a na mimoúrovňovém křížení s Pisáreckou ulicí. Přestože stavba probíhala převážně za plného provozu, podařilo se ji našim týmům dokončit o celých osmnáct měsíců dříve, což je u takto komplexního projektu úctyhodná doba,“ uvedl generální ředitel Skanska DS Josef Hájek.

Cílem stavby bylo zvýšit bezpečnost provozu na velkém městském okruhu (VMO) v Brně a zlepšit plynulost dopravy v místě, kde se často vytvářely dlouhé kolony. Nově zprovozněná část budované mimoúrovňové křižovatky (MÚK) v Brně Pisárkách umožní plynulejší a bezpečnější výjezd z centra Brna na Pražskou radiálu a zpřehlední vjezd do tunelu směrem k dálnici D1. V místě křižovatky Hlinky – Pisárecká povede nyní městský okruh podjezdem pod Pisáreckou ulicí, takže se zde oproti současné situaci značně urychlí provoz. Po této nově vybudované komunikaci, která kopíruje původní silnici, je nyní vedena doprava jak ve směru z centra do Žabovřesk, tak ze Žabovřesk do centra. Tento nový úsek se napojuje na stávající městský okruh u 9. brány BVV. Odbočení na Pražskou radiálu do tunelu ve směru z centra probíhá mimoúrovňově na křižovatce u 9. brány BVV. Nová organizace dopravy začne v místě platit od 7. prosince 2005 po 15. hodině.

Celý projekt bude dokončen v roce 2007 a po otevření propojí VMO v Brně mezi Žabovřeskami a Poříčím s Pražskou radiálou a odbočkou do centra města. Části Bauerovy a Žabovřeské ulice budou zrekonstruovány a začleněny do VMO a jejich přemostěním vznikne ze současné úrovňové křižovatky s ulicemi Hlinky a Pisárecká moderní mimoúrovňová křižovatka. V průběhu roku 2006 vznikne most pro tramvaje, opěrné a protihlukové stěny, technologická zařízení a nové tramvajové těleso. Stavba v celkové hodnotě 2,4 miliardy korun zahrnuje celkem 357 dílčích objektů a provádí ji sdružení dodavatelů MÚK Hlinky složené ze společností Skanska DS a ŽS Brno.
www.skanska.cz