Google překladač: English Deutsch

Chyba v systému sítě T-Mobile umožnila na přelomu roku dobíjet kredit i bez zaplacení. Toho využili podvodníci, kteří lákali spotřebitele pod pláštíkem speciálních akcí k nákupu kreditu za zvýhodněných podmínek. Ovšem společnost T-Mobile následně veškerý nelegálně nabitý kredit zrušila, a někteří spotřebitelé tak ztratili vše. Na Radu pro stížnosti v oblasti mobilního marketingu a služeb, kterou společně provozují Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS) a Asociace mobilního marketingu (AMM), se obrátil spotřebitel poškozený při dobíjení kreditu na své Twist kartě. Sdělil, že v nákupním středisku ho oslovil člověk, kterého považoval za dealera T-Mobile, mimo jiné s nabídkou dobití kreditu se slevou 25 %. Vzhledem k tomu, že kredit byl skutečně připsán, jak si na svém telefonu ověřil, zaplatil. O několik dní později ale dostal od operátora zprávu, že za kredit nebylo zaplaceno, a proto byl zrušen. Spotřebitel tak přišel o peníze i dobitý kredit.
"Z jednání Rady pro stížnosti v oblasti mobilního marketingu a služeb se společností T-Mobile vyplynulo, že jde o problém většího rozsahu. Dobíjecí systém provozovaný T-Mobile za určitých okolností umožňoval připsání kreditu bez zaplacení, což někteří podvodníci zjistili a využili, aby od spotřebitelů inkasovali peníze za dobití jejich mobilního telefonu," doplňuje Karel Pavlík z SOS. "Spotřebitelé, kteří byli podvedeni, mohou kontaktovat Policii ČR či státní zastupitelství a podat v této věci trestní oznámení na neznámého pachatele," doporučuje předseda AMM Michal Zálešák, který ji v Radě zastupuje, a dodává: "Aby se spotřebitelé vyhnuli problémům, měli by kredit kupovat jen z oficiálních zdrojů uvedených operátorem." "Požadavek sdělený naší Radou pro stížnosti, aby T-Mobile odškodnil spotřebitele, kteří byli v důsledku jeho chyby poškozeni, T-Mobile zamítl, a to bohužel i v případech, kdy spotřebitelé budou aktivně spolupracovat na shromažďování důkazů v trestním řízení," uvedl Karel Pavlík, který v Radě zastupuje SOS.
Na Radu pro stížnosti v oblasti mobilního marketingu a služeb se může kdokoli zdarma obrátit se svým problémem v uvedené oblasti. V možnostech Rady sice není obratem řešit problémy dotčeného spotřebitele, ale poskytne mu odborné stanovisko k technické i právní stránce problému, což může být první důležitý krok k mimosoudnímu řešení sporu. Spotřebitelé mohou svůj podnět předat prostřednictvím internetové adresy www.mobil.spotrebitele.info nebo stránek Asociace na www.amm.cz, kde je interaktivní formulář přímo navede k vyplnění všech nezbytných údajů. Alternativně se lze obrátit písemně na adresu Sdružení obrany spotřebitelů České republiky, Ve Smečkách 7, 110 00 Praha 1. Stížnost musí obsahovat informace o stěžovateli včetně kontaktních údajů, vůči komu je stížnost podávána, podrobný popis případu (kdy, komu a kde se co stalo) včetně všech dostupných důkazů a zdůvodnění stížnosti. Rada se ve svém rozhodování řídí svým statutem, který je zveřejněn na www.mobil.spotrebitele.info. Podle něj se Rada k přijatým stížnostem vyjadřuje obvykle nejpozději do jednoho měsíce.
www.spotrebitele.cz