Google překladač: English Deutsch

Tento týden se do Brna sjelo na 100 mladých talentů elektronové mikroskopie z České i Slovenské republiky. Ústav přístrojové techniky AV ČR totiž pořádá Podzimní školu základů elektronové mikroskopie, do které se zapojí také Ústav fyziky materiálů AV ČR a firmy FEI Czech Republic, s. r. o., TESCAN, a.s., a Delong Instruments, a. s. Již šestý ročník Podzimní školy základů elektronové mikroskopie bude letos díky podpoře z evropského projektu pro všechny studenty zdarma a bude se konat od 14. do 18. října. Škola je určena především pro postgraduální studenty a začínající pracovníky v oblasti elektronové mikroskopie. Školu pořádá Oddělení elektronové mikroskopie Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

mikro

Právě Ústav přístrojové techniky AVČR má nemalý podíl na tom, že Brno lze nazvat metropolí elektronové mikroskopie. Významná část celosvětové produkce elektronových mikroskopů totiž pochází právě z moravské metropole. Škola s tradicí od roku 2003 má ambice podporovat a vychovávat nové pracovníky a vědce a podpořit tak úspěšný vědecký a průmyslový směr.

Škola je koncipována jako pětidenní teoretický kurz s praktickými demonstracemi v laboratořích elektronové mikroskopie Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v.v.i., Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v.v.i., a aplikačních laboratořích firem FEI Czech Republic, s. r. o., TESCAN, a.s., a Delong Instruments, a. s. „Účastníci získají nejen teoretické základy elektronové mikroskopie, ale během laboratorních cvičení budou mít jedinečnou příležitost navštívit pracoviště světových výrobců elektronových mikroskopů a pracovat se špičkovými přístroji využívajícími svazků elektronů a iontů k pozorování či modifikování vzorků v oblasti mikrometrů až nanometrů. Posluchači si budou moci přinést také vlastní vzorky a při práci s nimi si vyzkoušet přístroje a techniky, které nemají k dispozici na svém domovském pracovišti," říká hlavní organizátor Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D, vedoucí skupiny Environmentální elektronové mikroskopie v ÚPT AV ČR,v.v.i.

První ročník školy se uskutečnil již v roce 2003. Vzdělávací akce je organizována s finanční podporou projektu s názvem „Podpora lidských zdrojů a transferu znalostí v podmínkách mezinárodní spolupráce vědeckých týmů" s registračním číslem CZ.1.07/2.3.00/20.0103, ale také s podporou brněnských firem vyrábějících elektronové mikroskopy.

Elektronová mikroskopie představuje špičkovou technologii, která již dnes tvoří nepostradatelnou součást mnoha vědních, ale také průmyslových oborů a zaujímá jednu z předních pozic mezi nejrychleji se rozvíjejícími druhy průmyslu v České republice, soustředěných do brněnské metropole.
OPVK projekt s názvem „Podpora lidských zdrojů a transferu znalostí v podmínkách mezinárodní spolupráce vědeckých týmů"s registračním číslem CZ.1.07/2.3.00/20.0103 uspěl pod vedením hlavního manažera projektu Ing. et Ing. Viléma Neděly, Ph.D. v soutěži o prostředky ze strukturálních fondů EU, konkrétně operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji". Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i., (ÚPT) tak společně s FEKT VUT získal dotaci 31 milionů korun na dobu tří let.


Více informací najdete na: http://www.isibrno.cz/skola13