Google překladač: English Deutsch
na principu solární energie

Společnost Omron Healthcare vyvinula dva modely přístrojů pro měření krevního tlaku - manuální a automatický, přičemž oba měří tlak v horní části paže. Oba se nabijí poté co jsou vystaveny slunečnímu záření, respektive solární panel, který je umístěn na jejich zadní straně. Po pouhých čtyřech hodinách expozice na slunci dokáže manuální model provést více než 100 měření, zatím co automatický model dokáže provést 28 měření. Po úplném nabití (manuální model vyžaduje zhruba 15 hodin a automatický model 24 hodin expozice slunečnímu záření), dokáže manuální model provést více než 280 měření a automatický více než 100 měření. Kdekoli je k dispozici sluneční záření, umožňuje přístroj snadné měření bez ohledu na blízkost zdroje elektrické energie. Produkt je vyroben ze speciálního plastového materiálu AES (-1), který je odolný vůči UV záření a představuje důležitý prvek, neboť zařízení je pravidelně vystavováno slunečnímu záření. Zařízení má rovněž na čelním panelu tlačítka, která jsou chráněna před vlhkostí a srážkami. Společnost Omron Healthcare chce zahájit prodej těchto produktů na jaře 2009 a bude stále pokračovat ve výzkumu a vývoji, aby zlepšovala kvalitu zařízení, pokud jde o teplotu a vlhkost a zároveň neprodyšnost, tak aby mohla být používána v nejrůznějších podmínkách.