Google překladač: English Deutsch

Z důvodu monokrystalické struktury diamantů lze u nich vytvořit přesný, ostrý, bezzubový břit, což neumožňují ostatní materiály.Tyto extrémně ostré břity dovolují velmi nepatrný řezný tlak při mimořádně vysokých řezných rychlostech. Obráběcí časy jsou odpovídajícím způsobem krátké. Jedinou podmínkou je pečovat, aby stroj běžel bez vibrací. Stoupající nároky ve vztahu na přesnost vyráběných dílů a jakost jejich povrchu činí diamanty pro soustružení v mnoha průmyslových

pkd20cbn.jpg

odvětvích nepostradatelnými.
Speciálně jsou vhodné pro obrábění:
hliníku, hořčíku, mědi, bronzu, cínu, olova, zlata, stříbra, platiny, umělé hmoty, pryž, grafit, bakelit (např. výroba kontaktních čoček, magnetických diskových pamětí , koletkorů atd.)
Naproti tomu jimi nelze zpravidla hospodárně obrábět materiály na bázi železa s ohledem na slučivost s uhlíkem, co způsobuje rychlejší opotřebení diamantu.
Vyrábíme všechny typy soustružnických diamantů a pomůžeme rádi při optimalizaci vašeho diamantového nástroje.

PKD nástroje
PKD břity jsou zhotoveny ze syntetických diamantů s polykrystalickou strukturou. Oproti přírodním diamantům mají nástroje z PKD podstatně vyšší životnost, jsou též méně citlivé vůči úderům a rázu. Tyto vlastnosti a cenové zvýhodnění, které PKD destičky nabízejí, jim umožnily vítězné tažení ve výrobě.PKD-nástroje jsou vhodné pro všechny neželezné kovy (hliník, hliníkové slitiny, měď, měděné slitiny, hořčík, bronz, mosaz), GFK, umělé hmoty a lisované hmoty, uhlík, pryž. Ocel a Fe-slitiny nesmějí být obráběny s PKD !

Podmínky pro optimální použití
řezná rychlost (v) 20 až 150 m/min a více
přísuv (a) 0,1 mm až šířka hrany břitu
posuv (s) 0,1 mm až 0,4 mm/ot. dle požadovaného povrchu
u kovových materiálů chladit dle možnosti

CBN nástroje
CBN-nástroje tvrzené materiály místo broušení soustruží. CBN břitové destičky jsou z polykrystalického, kubuického nitridu boru, který je po přírodním diamantu výrazně nejtvrdším materiálem. Jedním z podstatných rozdílů mezi CBN a přírodním diamantem a PKD je vynikající možnost použití CBN při obrábění ocelových a litinových dílů. Přitom se CBN využívá při jemném obrábění tvrdých a houževnatých materiálů v rozsahu 50 až 70 HRC. Tím lze mnoho brousících operací nahradit soustružením, což speciálně u větších přídavků na opracování spoří čas a náklady. CBN-nástroje jsou vhodné pro tvrzené nástrojové a cementační oceli, nastřikované legury, šedou litinu (též s tvrdými vměstky), slinuté železo, stelit a všechny těžko třískově obrobitelné oceli.

Podmínky pro optimální použití
řezná rychlost (v) 80 až 160 m/min
přísuv (a) 0,05 mm - max. 1 mm
posuv (s) max 0,1 mm/ot., při přerušovaném řezu 0,03 - 0,05 mm/ot.
bezpodmínečně nutné chlazení s výjimkou šedé litiny
www.diatech-stroh.cz