Google překladač: English Deutsch

Detektor DetEx DP65X je určen ke zjišťování úniků a indikaci koncentrace uhlovodíkových hořlavých plynů a par v prostorách, kde existuje možnost vzniku výbušných směsí – tzv. ZÓNA 1. Základní verze detektoru bývá cejchována na zemní plyn (metan) 0–100 % dolní meze výbuchu. Po dohodě lze cejchovat i na jiné plyny a koncentrace.

b99789d9e3.jpg

Je nevhodný pro detekci acetylénu. Detektor je vybaven stupnicí z LED diod a tlačítkem „Test“ pro ověření správné funkce detektoru. Čidlo detektoru mění svůj odpor v závislosti na koncentraci reaktivní složky plynu. Míra koncentrace plynu je vyjádřena svitem příslušného počtu LED diod na stupnici přístroje. LED dioda „FCE“ jednak signalizuje zapnutý stav, jednak výrazným poklesem intenzity světla signalizuje pokles napětí akumulátoru pod hodnotu potřebnou k bezpečnému provozu. Stisknutím tlačítka „Test“ lze imitovat přítomnost plynu a tak ověřit správnou funkci přístroje.
Více informací na www.azd.cz