Google překladač: English Deutsch

Společnost McAfee se snaží v oblasti DLP o zjišťování dalších informací, které jejím odborníkům pomáhají rozumět potřebám firem. Podle těchto zjištění může únik dat způsobit krach i velkých firem. K takovému závěru dospěl výzkum McAfee Datagate: The Next Inevitable Corporate Disaster (Kauza dat: další nevyhnutelná pohroma pro firmy), který pro McAfee zpracovala společnost Datamonitor. Průzkumu se zúčastnilo 1 400 IT profesionálů ze společností o alespoň 250 zaměstnancích v USA, Velké Británii, Francii, Německu
a Austrálii. Třetina z dotazovaných respondentů se domnívá, že velký průlom systémů zabezpečení (i neúmyslný) a následný únik důvěrných dat by mohl jejich společnost zcela vyřadit z oboru. Ačkoliv i současné povědomí o těchto hrozbách je vysoké, riziko je podle průzkumu navíc vnímáno jako neustále vzrůstající. V loňském roce se s bezpečnostním incidentem setkalo 60 procent účastníků průzkumu. I tak ale společnosti vynakládají na tento problém jen zlomek z celkových nákladů na IT. Podle výsledků studie se na bezpečnost dat věnuje v průměru jen půl procenta celkových nákladů na IT.

data_loss_prevention_135x12.jpg

Další klíčová zjištění studie zahrnují:
Ü Úniky dat obsahujících osobní informace vyjdou firmy v průměru na 268 tisíc dolarů na jeden incident. I pokud tato data nejsou nikdy reálně použita, je třeba započítat náklady spojené s nutností informovat klienty, eventuálně ztrátu jejich důvěry.
Ü Až 61 procent respondentů je přesvědčeno, že za únik dat mohou vlastní zaměstnanci, přičemž ve 23 procent se domnívá, že se tak děje úmyslně.
Ü Přesto ale téměř polovina (46 procent) firem nijak speciálně nemonitoruje činnost zaměstnanců poté, co podají výpověď.
Ü Respondenti se pokusili odhadnout celkové škody, které loni jejich společnostem způsobil únik dat. Průměrná hodnota dosáhla výše 1,82 milionů dolarů. Ačkoliv byly respondenty průmyslu IT profesionálové z velkých firem, i tak jsou tato čísla alarmující.
Ü Za největší problém jsou pokládány ztráty finančních dat a duševního vlastnictví.

Ochrana na více úrovních
Podniky jsou za těchto podmínek každopádně nuceny přehodnotit svůj přístup k otázkám zabezpečení a společnost McAfee je připravena jim pomoci ve splnění těchto cílů. Řešení McAfee® Data Loss Prevention vyhovuje interním požadavkům firem i jejich partnerům, auditorům, dozorčím radám či akcionářům. Dává organizacím kompletní přehled a možnost řídit pohyb dat, monitorovat či blokovat jejich přenos, šifrovat citlivá data nebo je zcela izolovat od prostředí mimo jejich bezprostředního použití.


Bezagentová zařízení
Právě uvedené řešení Data Loss Prevention Gateway doplňuje v únoru oznámené portfolio McAfee Data Loss Prevention Host o další úroveň ochrany. Komplexní řešení zabezpečení nyní chrání před únikem dat na úrovni pracovní plochy i brány. Nabízí také ochranu před únikem dat z notebooků zaměstnanců v terénu i dalších uživatelů přenosných počítačů,
z počítačů využívajících jiné systémy než OS Windows (například MacOS a Linux), ze serverů, mobilních zařízení a jiných bezagentových zařízení. Řešení v tomto případě funguje tak, že brání přenosu informací označených jako důvěrné přes příslušnou bránu.

Řešení ochrany na úrovni bezagentových zařízení získává na významu, protože společnosti čím dál častěji využívají mobilní zařízení a přenosné počítače pro přístup k citlivým informacím v podnikových sítích. Na těchto zařízeních nemusí být nainstalován speciální klientský software zajišťující zabezpečení, a proto je třeba řídit pohyby citlivých dat na úrovni brány.

Dostupnost
Řešení McAfee Data Loss Protection Host je již dostupné a produkt McAfee Data Loss by měl být uveden na trh ještě v průběhu měsíce května.
Další informace o tomto řešení jsou k dispozici na webu http://www.mcafee.com/us/enterprise/products/data_loss_prevention/index.html.