Google překladač: English Deutsch

Accenture (NYCE: ACN), globální společnost působící v oblasti manažerského poradenství, informačních technologií a outsourcingu, slavnostně otevřela nové prostory svého centra sdílených služeb v Praze-Chodově. Accenture, který vstoupil na český trh před 14 lety, roste mnohem rychleji, než se očekávalo – zaměstnává více než 1 300 lidí napříč všemi svými aktivitami a pokračuje v expanzi. Důvodem je neustále rostoucí poptávka po službách v oblasti outsourcingu podnikových procesů a IT procesů, tedy v oblastech, kterými se právě Accenture zabývá.

a_1.jpg

Nové centrum je součástí Centra sdílených služeb společnosti Accenture v České republice, které patří do globální sítě – Global Delivery Center Network – zahrnující 40 center sdílených služeb po celém světě. Všechna centra nabízejí širokou škálu služeb v oblasti poradenství, technologií a outsourcingu pro klienty z více než 30 průmyslových odvětví.

„Pro naši ekonomiku je nesmírně důležité, že se u nás investorům v oblasti strategických služeb začalo dařit a stále přicházejí další. Na druhou stranu jsou tyto společnosti náročné na kvalifikované pracovníky,“ upozorňuje Radomil Novák, generální ředitel CzechInvestu, a dodává: „Nesmíme připustit, aby se investoři kvůli obavám, že zde nenajdou zaměstnance, o Českou republiku přestali zajímat. Pochopit potřeby investorů, tedy potenciálně významných zaměstnavatelů, je velká výzva pro náš vzdělávací systém.“

Accenture je typickým příkladem toho, jak firma na základě svého působení v dané zemi dokáže přesně definovat, o jaké zaměstnance má do budoucna zájem. Pak se na ně dokáže soustředit nejen ona sama, ale i stát, který může zaměření budoucích absolventů a tím i jejich uplatnitelnost na trhu práce ovlivnit.

„Už dnes je Accenture díky svým rozsáhlým aktivitám v České republice i na Slovensku významným zaměstnavatelem středoevropského regionu. V našem centru v Praze dnes pracují především čerství absolventi a mladí lidé s krátkou pracovní zkušeností obecně. Předchozí praxe ani vysokoškolské vzdělání nejsou při výběru zaměstnanců rozhodující, daleko více nás zajímají jazykové znalosti a komunikační schopnosti,“ říká Radomír Sabela, ředitel Evropského centra společnosti Accenture pro outsourcing podnikových procesů, a doplňuje: „Nyní se proto chceme soustředit především na absolventy středních a vyšších odborných škol ekonomického směru.“

Centrum sdílených služeb, provozované pod hlavičkou Accenture Services s. r. o. se sídlem v Praze-Nových Butovicích, bylo založeno v roce 2001 a poskytuje služby ve 14 jazycích. Nabídka nového střediska v Praze-Chodově zahrnuje tytéž služby, včetně financí a účetnictví, nákupu a zákaznické podpory. Navíc chodovské centrum bude primárně mnohojazyčným a multi-klientským Evropským centrem pro Accenture HR Services, tedy pro tu část společnosti Accenture, která nabízí klientům, velkým nadnárodním společnostem, služby v oblasti správy lidských zdrojů (HR – Human Resources). Nové centrum bylo zřízeno nejen jako odezva na rostoucí poptávku, ale též kvůli redundanci a zálohování dat, což zajišťuje kontinuitu provozu center v případě nenadálých výpadků nebo havárií.

Další rozšíření kapacit a jejich zabezpečení je jedním z důvodů, proč Radomír Sabela hledí do budoucnosti optimisticky: „Dosavadní spolehlivé, profesionální a kvalitní poskytování outsourcovaných služeb globálním klientům v řadě oblastí vedlo k růstu reputace naší firmy a to se projevuje zvýšeným zájmem mnoha dalších klientů o služby poskytované z Prahy či Bratislavy. Myslím, že mohu oprávněně věřit v další expanzi a růst Accenture Services ve střední a východní Evropě.“

Centrum sdílených služeb společnosti Accenture v Praze bylo v roce 2001 jedním ze dvou pilotních projektů v oblasti strategických služeb, pro které vláda ČR schválila daňovou pobídku. „Vedle kvalitní infrastruktury a nabídky kvalifikované pracovní síly je podpora státu stále ještě důležitým faktorem pro lákání i takto vyspělých investic,“ doplňuje Radomil Novák, generální ředitel CzechInvestu.

„Otevřením druhého centra sdílených služeb v Praze Accenture dále rozšiřuje svoji přítomnost v zemi. To potvrzuje, že Česká republika hraje v plánech společnosti opravdu strategickou roli. Jsou zde odpovídajícím způsobem zastoupeny všechny činnosti, které Accenture globálně nabízí svým zákazníkům – tedy poradenství, technologie a outsourcing,“ říká Maurizio Barini, generální ředitel, Accenture Česká republika, a pokračuje: „To nám umožňuje navrhovat a vyvíjet opravdu všestranná outsourcingová řešení pro naše místní i zámořské klienty. Právě díky působení naší globální sítě center sdílených služeb, mezi která patří i ta pražská, umožňujeme svým klientům nejen snižovat náklady, ale podporujeme též jejich celkovou výkonnost.“
www.accenture.com