Google překladač: English Deutsch

Přesně týden od okamžiku, kdy Česká republika vydražila v Paříži fragment donedávna ještě neznámého latinského překladu Dalimilovy kroniky, se tento vzácný dokument objevuje volně dostupný na internetu. Kromě toho, že 344 knihovny připravily na Březen - měsíc internetu speciální slevy nebo bezplatný přístup k internetu, školení práce s internetem pro různé skupiny zájemců, jako jsou ženy v domácnosti, senioři, nezaměstnaní či třeba uživatelé se zdravotním postižením, nabízejí nyní knihovny široké veřejnosti možnost seznámit se prostřednictvím internetu s tímto unikátním rukopisem.
Dalimilova kronika přednostně prošla digitalizační procedurou na specializovaném pracovišti v Národní knihovně České republiky, které je určeno pro šetrné zpracování podobných vzácných dokumentů. Kronika byla také urychleně opatřena odborným popisem a zařazena k dalším dokumentům, které zpřístupňuje databáze Manuscriptorium.
Vzhledem k významu Dalimilovy kroniky bylo v Národní knihovně České republiky rozhodnuto, že bude zpřístupněna zcela volně. To urychlilo připravované volné zpřístupnění dalších vybraných rukopisů, které doporučila Rada projektu. Souběžně s Dalimilovou kronikou je pro veřejnost zpřístupněno ze stránek projektu (www.memoria.cz) i ze stránek Národní knihovny České republiky (www.nkp.cz) dalších devět rukopisů, například Jenský kodex, Krumlovský sborník, Antifonář královny Alžběty Rejčky či Bible olomoucká. Jde sice o malý, ale přesto velmi zajímavý zlomek z celkového počtu více než 1500 digitálních kopií rukopisů, starých tisků a map se zhruba 600 000 obrazů, které Manuscriptorium aktuálně zpřístupňuje.
Související informace lze nalézt na www.manuscriptorium.com, www.memoria.cz, www.nkp.cz a www.aipberoun.cz