Google překladač: English Deutsch
na výstavišti v Düsseldorfu

Veletržní společnost Messe Düsseldorf si Vás dovoluje pozvat k účasti na čtveřici mezinárodních specializovaných veletrhů slévárenství, metalurgie, techniky tepelného zpracování a slévárenských odlitků, které se konají ve dnech 28. 6. – 2. 7. 2011 na výstavišti v Düsseldorfu.

Koncepce veletrhů klade důraz na technologické a ekonomické propojení jednotlivých oborových celků a tím umožňuje vývoj od základních výrobních postupů až k finálním produktům. Odborné veřejnosti se tak jednou za 4 roky otevírá kompletní trh nejnovějších oborových trendů rozdělených do následujících samostatných odborných prezentací:

GIFA – veletrh slévárenství s Technickým fórem WFO:
- slévárenská zařízení, projektování, engineering - zařízení tavíren – žáruvzdoroviny – kovové vsázkové suroviny – výroba forem a jader – formovací látky – úprava a regenerace formovací směsi - pomůcky a zařízení pro úpravu a regeneraci formovací směsi – vtoková a nálitková technika – licí stroje a zařízení – vytloukání, čištění, dokončování surových odlitků – povrchová úprava – svařování a řezání – pece na tepelné zpracování a sušení – dopravní a skladovací zařízení – manipulační zařízení – výroba modelů a forem – řídící a regulační technika – měřící a zkušební technika – technika stlačeného vzduchu – vzduchotechnika – ochrana životního prostředí a likvidace odpadů – ochrana bezpečnosti práce a ergonomie – zpracování informace – poradenství, plánování, služby – odborné svazy, vydavatelství a vzdělávání

METEC – veletrh metalurgie s kongresy InSteelCon a EMC 2011:
- zařízení a vybavení pro výrobu a úpravu surovin resp. výchozích látek – zařízení a vybavení pro výrobu surového železa, oceli, neželezných kovů – zařízení a vybavení pro odlévání oceli a neželezných kovů – zařízení a vybavení pro formování oceli a neželezných kovů – zařízení a vybavení pro ochranu životního prostředí, likvidaci odpadu, čištění plynu – elektrotechnika a technika řízení výrobních procesů – měřicí a zkušební technika – zpracování informací – ostatní vybavení a komponenty pro hutě a válcovny – poradenství, plánování, služby – odborné svazy, nakladatelství, vzdělávání.

TERMPROCESS – veletrh a sympozium technologie termoprocesů:
- průmyslové peci, zařízen pro průmyslové tepelné zpracování a tepelné postupy – zařízení pro speciální použití – součásti a vybavení, provozní a pomocné materiály – ochrana bezpečnosti práce a ergonomie – poradenství, plánování, služby – odborné svazy, nakladatelství – vzdělávání

NEWCAST – veletrh slévárenských odlitků s konferencí NEWCAST – Forum:
- litinové odlitky –slévárenské litiny, oceli a temperované litiny (skupiny materiálů, výrobní postupy, oblast odběratelů a uživatelů odlitků z litiny, oceli a temperované litiny, výrobky) – neželezné odlitky – slévárny slitin hliníku, zinku, mědi, magnézia, niklu, a dalších neželezných slitin (skupiny materiálů, výrobní postupy, oblast odběratelů a uživatelů neželezných odlitků, výrobky).