Google překladač: English Deutsch

Celkem 2 535 287 evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) a 3 649 399 přihlášek a odhlášek k nemocenskému pojištění (P/O) přišlo elektronickou cestou ke 2.lednu 2006 České správě sociálního zabezpečení.

cssz2.jpg

Organizace či OSVČ tak ČSSZ poslaly celkem 6 184 686 formulářů elektronicky, a to prostřednictvím Portálu veřejné správy, či na CD ROM nebo disketě. Pokud by tyto dokumenty ČSSZ obdržela v papírové podobě a daly by se na sebe, vznikla by hromada papírů vyšší než Eiffelova věž a vážící téměř 23 800 kg.

Ke 2. lednu 2006 se na elektronické podání formulářů ČSSZ (e – Podání) zaregistrovalo celkem 35 998 organizací, z toho jich 18 415 zaměstnávalo více než 25 zaměstnanců. Těchto organizací přitom koncem loňského listopadu bylo 29 351 a zaměstnávaly celkem 3 205 153 lidí. V praxi to znamená, že už téměř 63 % organizací využívá e – Podání ČSSZ. Formuláře elektronicky podává také 17 583 malých organizací (do 25 zaměstnanců) a 828 osob samostatně výdělečně činných (OSVČ).

Aktuální informace v elektronické podobě z oblasti nemocenského i důchodového pojištění jsou nezbytné pro vytvoření registru pojištěnců, který vede ČSSZ a v kterém bude mít každý pojištěnec své individuální konto (IKP). IKP vzniknou v letošním roce a díky nim budou mít lidé průběžnou kontrolu nad svým sociálním pojištěním. IKP také v budoucnosti zkrátí vyřízení důchodů a zjednoduší komunikaci se zahraničními nositeli pojištění.

e – Podání ČSSZ ilustruje jednotný grafický identifikátor – spojené ruce. Symbolizuje výhodnost elektronických služeb nejen pro ČSSZ, ale především pro její klienty. Tato symbolika také provází letáky k e - Podání, které ČSSZ vydala ve spolupráci s Ministerstvem informatiky a které jsou dostupné na všech pracovištích ČSSZ a v elektronické podobě také na webových stránkách http://www.cssz.cz/.
Zdroj: MI ČR